Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

8. května 67
Velká Bystřice
783 53


Kontakt

+420 585 351 134

http://new.mzs-vb.cz

Redaktoři

  • Mgr. Libuše Sandrová

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Učíme se pro sebe“. Zaměřujeme se zejména na výuku jazyků (českého jazyka a cizích jazyků) a na výuku tělesné výchovy. Na druhém stupni máme v každém ročníku klasickou a sportovní třídu. Žáci si mohou vybrat z bohaté nabídky zájmových kroužků – např. Vědecký kroužek, Klub logiky, Podnikání, kroužky sportovní, výtvarné a jazykové. V areálu školy je umístěna pobočka ZUŠ  - hudební a výtvarný obor. Dále je součástí naší školy i městská knihovna. Naši žáci se každoročně účastní soutěží: Matematický klokan, logická a matematická olympiáda, Sapere, Hravě žij zdravě. Na II. stupni podporujeme znalosti a zájmy žáků i v jiných oblastech, jako je dějepisná, biologická a chemická olympiáda, olympiáda v českém jazyce a anglickém jazyce.

Ve škole již druhým rokem pracuje Klub nadaných dětí – tzv. logický kroužek. Klub je určen pro žáky 1. stupně. Náplň jednotlivých setkání je velmi různorodá a pestrá. Používáme tangramy, desky Logico Picollo, Geodesky, luštíme řady čísel, obrázkové rovnice, při práci s tablety používáme aplikaci Kahoot, kde připravujeme vlastní zábavné testy.

Žáci školy se zapojují každoročně do Logické olympiády a dalších matematických soutěží jako je Matematická olympiáda, Matematický Klokánek a Klokan, Pangea a Pythagoriáda. Také se účastníme šachových soutěží.

Škola se účastní i dalších soutěží – dějepisných, jazykových, zeměpisných, přírodovědných, hudebních, recitačních, výtvarných a sportovních. Ve sportovních soutěžích máme velké úspěchy, od 4. tříd nabízíme sportovní třídy, ve kterých podporujeme sportovně nadané děti, spolupracujeme s házenkářským a fotbalovým klubem.

Ve 4. a 6. ročníku máme v učebním plánu zařazenu informatiku, škola se zaměřuje na informační a komunikační technologie, má velmi dobré vybavení, interaktivní tabule ve všech kmenových třídách, tabletovou učebnu a počítačovou učebnu. V 7. ročníku jsme nově zařadili předmět administrativa a finanční gramotnost.

Během celého školního roku připravujeme projektové dny s širokou škálou zaměření – dopravní výchova, ekologie, zvyky a tradice, spolupráce s jinými organizacemi, sport.

Již více než 17 let se účastníme i mezinárodních projektů Erasmus, dříve Comenius. Náš současný projekt se zaměřuje na finanční gramotnost a pracujeme v něm společně s dětmi z Itálie, Chorvatska, Turecka a Portugalska.

Naše škola spolupracuje s Policií ČR, městskou policií, hasičským záchranným sborem, zdravotnickou záchrannou službou, přímo v budově školy máme městskou knihovnu a hudební a výtvarnou školu.

Mgr. Libuše Sandrová
zástupkyně ředitele
Ve Velké Bystřici, 10. 1. 2018

» Archiv