ZŠ a MŠ Zdiby, p.o. (okr. Praha-východ)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

U Školy 48
Zdiby
250 66


Kontakt

+420 284 890 704

http://www.skola-zdiby.cz

Redaktoři

  • Mgr. Pavlína Chalupská
  • Mgr. Ludmila Koktanová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Základní škola Zdiby má poměrně malý kolektiv učitelů i žáků, který díky tomu nabízí zaměření na rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům. Má tudíž dostatek prostoru k rozvíjení tvořivosti a nadání jednotlivých dětí.

Škola se zapojila do celorepublikového projektu Šachy do škol. Žáci se účastní matematických soutěží – matematická olympiáda, Klokan, Pangea, Logická olympiáda, Pythagoriáda, recitačních soutěží Líbeznická bublina nebo Hálkovo pírko, anglické soutěže Come and Show, celoroční soutěže Pohár dobrého srdce nebo projektu Česko sportuje – Olympijský víceboj. Účastní se i řady aktivit a projektů. Jmenujme například Projekt Zdravé zuby nebo Vitalus – první pomoc prakticky. Pořádá každoročně Den her, Recyklohraní, Noc s Andersenem. Od školního roku 2009/2010 je ve škole zavedena rozšířená výuka jazyků a na školu pravidelně 1x týdně dochází rodilý mluvčí, který rozvíjí u žáků konverzační a komunikační kompetence v anglickém jazyce.

Na škole byl také od září 2018 zřízen Klub nadaných dětí (po předchozím testování IQ společností Mensa). Klub v současné době navštěvuje 14 dětí z prvních až pátých tříd, jejichž intelekt se snaží rozvíjet pomocí kvízů, hlavolamů, logických hádanek, exkurzí, besed se zajímavými odborníky, interaktivními výstavami. Žáci hrají také deskové a poznávací hry. Vedle Klubu nadaných dětí funguje ve škole také Kroužek zábavné logiky.

Škola je velmi činná i v jiných aktivitách, čímž podporuje přirozený rozvoj talentu svých žáků. Žáci vyjíždějí pravidelně do divadel (Divadlo v Dlouhé, Minor), navštěvují vzdělávací programy v různorodých institucích a zařízeních (čištění vody ve vodárně v Podolí, vzdělávací programy v ZOO Praha, národní galerie ve Veletržním paláci, Ornita, Toulcův dvůr, Oko, Technické muzeum, skanzen, Botanicus, Hvězdárna Ďáblice). Sami ve škole připravili výstavu 100 let republiky. Školu navštěvují i odborníci z jiných profesí (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského a společnost ÚDiF – Úžasné divadlo fyziky).

Každoročně se žáci zapojují do Dobročinné sbírky pro Fond SIDUS. Vloni byl ve škole zřízen Zookoutek, který obývá řada zástupců z řad bezobratlých, plazů, ptáků, ryb a drobných savců. Během týdne se o zvířata starají děti v rámci Chovatelského kroužku, který jim rozšiřuje obzory na přírodovědném poli.

Žáci i sami aktivně vystupují na školních koncertech, programech pro seniory nebo vítání občánků.

Mgr. Ludmila Koktanová
ředitelka školy
Ve Zdibech, 22. 11. 2018

Provozní doba

Schůzky našeho KND probíhají vždy po 14 dnech v pátek a jsou 90minutové. O programu jednotlivých lekcí jsou rodiče i děti informováni e-mailem.


» Archiv