Nadaní žáci

V českých školách jsou tisíce mimořádně rozumově nadaných žáků. Příležitost k adekvátnímu rozvoji talentu však dostávají jen desítky, možná stovky z nich. Cílem projektu Nadaní žáci je pomoci tento nepříznivý stav měnit.


Doba Doba trvání projektu: březen 2013 — únor 2015


Nadaným dětem v České republice dosud není věnována dostatečná pozornost. Na Masarykově univerzitě proto odstartoval projekt, jehož aktivity se zaměřují na rozumově nadané žáky prvního stupně základních škol v Jihomoravském kraji a také na jejich pedagogy.

Řešitelé projektu působí na Masarykově univerzitě v Brně a v této oblasti dlouhodobě provádějí výzkum. Mají tedy možnost opírat se o vlastní i zahraniční výzkumné poznatky a zkušenosti, které se snaží učitelům zprostředkovat a předávat.

URL URL: http://www.nadanizaci.cz

Poslední úprava: 14.2.2014
Zpět