Mensovní seminář pro nadané – květen 2017

V květnu 2017 proběhl pětidenní seminář pro nadané studenty ve věku 13–19 let zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Účastníci absolvovali přednášky odborníků, na Univerzitě Pardubice navštívili Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které působí v rámci Dopravní fakulty Jana Pernera, a také se byli podívat na dostihovém závodišti v Pardubicích. V neposlední řadě se seznámili s podobně orientovanými studenty z celé republiky.

Václav Brázda, Bohumil Culek, Vladimír Němec, Martin Novák, Eva Schmidová, Martin Sedláček, Radovan Soušek, Oktavián Strádal, Jana Škrabánková, Aleš Šmejda, Pavel Švanda a další
25.5.2017, 10:30  —  29.5.2017, 15:00
3770 Kč (při registraci do 7. 4. 2017)
Hotel Kapitán, Ústupky 120, Seč

Termín, místo

 • Termín: čtvrtek 25. 5. 2017 – pondělí 29. 5. 2017
 • Místo: Hotel Kapitán, Ústupky 120, Seč (mapy.cz)
 • Sraz účastníků: čtvrtek 25. 5. 2017 v 10:30, na vlakovém nádraží Pardubice, hl. n.
 • Ukončení: pondělí 29. 5. 2017 v 15:00, na vlakovém nádraží Pardubice, hl. n.

Program

 • Celý program byl zaměřený na rozšíření obzorů v oblasti technických oborů a přírodních věd.
 • Na přednáškové bloky byli účastníci rozděleni do dvou věkových skupin, abychom mohli obsah přednášek lépe zacílit.
 • Na teambuildingové aktivity a další program byli účastníci naopak věkově promícháni do družstev, aby se vzájemně obohatili a spřátelili.
 • Seminář byl pořádán ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera, Univerzita Pardubice. Kromě dopravní fakulty jsme navštívili také Výukové a výzkumné centrum v dopravě.
 • Poslední den semináře jsme byli na dostihovém závodišti v Pardubicích a celý seminář byl ukončen sladkým překvapením.

Výběr z přednášek

 • prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. - Mechanika jízdy kolejovych vozidel
 • doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D. - Spolehlivost, životnost, ocelové konstrukce
 • doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. - Materiály, technologie, třeba i lepidla
 • Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. - Exogení procesy, sesuvy, svahové pohyby
 • doc. Ing. Oktavián Strádal, Ph.D. - Simulace spojitého mechanického systému
 • doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. - Kritická infrastruktura státu, mostní provizoria
 • doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D. prof. h.c. - Aerodynamika a mechanika letu letadla
 • Ing. Martin Novák, Ph.D. - Konstrukce dopravních letadel, bez motoru v oblacích
 • Prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. - Materiálové analýzy, fraktografie
 • doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. - Chemické výpočty jasně a přehledně, Speciální teorie relativity
 • doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. - Molekulární biologie
 • Ing. Bc. Pavel Kapler, Ph.D. - Česká vědecká stanice J.G. Mendela, Antarktida
 • Ing. Tomáš Blumenstein - Infrastruktura ve městě, technické zařízení budov
 • Ing. Martin Sedláček - 3D tisk
 • a další

Reakce účastníků

Sraz na Mensovní seminář pro nadané, květen 2017, Seč byl zorganizován uvnitř staniční budovy železniční stanice Pardubice hlavní nádraží dne 25. května 2017. „Kondenzace“ účastníků probíhala již od 8:30 na různých místech haly, nakonec však došlo ke sloučení 4 kondenzačních skupin v jednu, která nešla přehlédnout. V průběhu dalšího sledu přišli i někteří organizátoři, jmenovitě Hana Kalusová, Eva Sedláčková a Martin Sedláček. Jakmile jsme se všichni sešli (některé spoje měly až 20 minut zpoždění), vydali jsme se k pardubickému autobusovému nádraží. První zastávkou byla Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zde jsme si vyslechli prezentaci o zabezpečení jízdy vlaku (či posunu mezi dopravnami, poznámka autora textu), jehož funkci jsme následně viděli v praxi ve zmenšené podobě v Dopravním sále. Jednalo se o zmenšeninu 1:87 (H0) při (pokud se nepletu) čtyřikrát zvětšené rychlosti (jedna sekunda v reálné rychlosti je rovna čtyřem na kolejišti). Poté jsme se naobědvali v menze (jídelna pro vysoké školy). Nejsem sice žádný expert v oboru gastronomie, ale myslím si, že by dokázali uvařit i lépe. Následně jsme sedli do autobusu a přemístili se do Výukového a výzkumného centra v dopravě. Navštívili jsme mnoho výzkumných pracovišť, mně osobně se nejvíce líbila ukázka výroby skobičky/hřebíku (experimentální archeologie). Letošní seminář byl v hotelu Kapitán, který se nachází v obci Ústupky nedaleko Seče. Večer jsme si zahráli seznamovací hry, načnuli turnaj ve hře „Šestá bere“ a následně šli spát. Následující dny byly spíše stereotypní, ale objevily se zde i výjimky. Mne osobně nejvíce zaujala přednáška na téma Bezmotorové létání, ale hned v závěsu za ní byly Speciální teorie relativity přednášená paní docentkou Janou Škrabánkovou, Technická zařízení budov (Tomáš Blumenstein) a Exogenní procesy a sesuvy svahů (zde se mluvilo i o Prackovické estakádě a sesunu na D8). Až na pár technických nedostatků byla dobře zpracovaná hra Riskuj v podání Filipa Oplta. Jediné, co mě naštvalo, bylo to, že ČÁSTEČNĚ DOKONČENÝ Ejpovický tunel (tedy Plzeňský kraj) nebyl uznán jako správná odpověď na otázku „V jakém kraji leží nejdelší železniční tunel ČR?“, i když je již jeden tubus v provozním stavu (pojízdný kolejový svršek, zapojené a spuštěné traťové zabezpečovací zařízení) a SŽDC ho již klasifikuje jako tunel, nikoli jako stavbu (Fílo, máš co do října dohánět). Zajímavá byla též šifrovačka. Náš tým sice trochu potrápila, ale nebylo to nic až tak strašného. Dobře jsme se pobavili i u týmové hry Jedy, kdy jsme měli podle chuti, barvy a vůně poznat, zda se jedná o Coca-Colu, Kofolu, RC Colu, Pepsi Colu či jejich odnože. Byla to fuška, ale nebylo to úplně nejhorší. Podle mě se seminář vyvedl a těším se na další.

František Tichý
Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice, Sekunda

Mensovní seminář pro nadané – květen 2017
30.5.2017

Zpět