Deskové hry

Konečně jsme se dostali k deskovým hrám.

PaedDr. Jana Klodnerová
11.4.2014
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Na začátku nás ale paní učitelka Klodnerová potrápila několika otázkami na postřeh a vnímání svého okolí a potom jsme už jen hráli a hráli…

Související odkazy

Deskové hry – duben 2014 (Klub dětí ZŠ Křídlovická)
11.4.2014 Jana Klodnerová

Zpět