Poslední letošní klub – zase jedno brněnské NEJ

Již několik let uzavíráme činnost Klubu dětí a jejich rodičů aktivitou u nějakého brněnského „nej“.

PaedDr. Jana Klodnerová
13.6.2014
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

V minulosti jsme si pochutnali na zmrzlině v nejvyšší kavárně v Brně, v dalších letech jsme byli u nejstaršího kostela v Brně, u nejhlubší studny, jeli jsme nejdelší tramvajovou soupravou v ČR. Letos jsme objali kmen nejstaršího stromu v Brně, čtyřsetleté lípy v Bystrci. Ve stínu její koruny jsme hrou objevili historické události a osobnosti, se kterými se mohla lípa v běhu času potkat.

Před prázdninami lípa i mladší děti povzbudily naše páťáky do dalších školních úspěchů studijní čokoládou. Ať se jim i nám daří.

(-: .joha ířáz v a otél ékzeH

Související odkazy

Poslední letošní klub – zase jedno brněnské NEJ (Klub dětí ZŠ Křídlovická)
13.6.2014 Jana Klodnerová

Zpět