Malá technická univerzita v Klubu do třetice – třídíme odpad

Zaklínadlem tohoto našeho setkání bylo slovo RECYKLACE. Opět jsme si postavili město, ale tentokrát bez budov. Místo nich jsme vykouzlili z lega kontejnery na tříděný odpad.

PaedDr. Jana Klodnerová
20.11.2015
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Na kartičkách jsme měli názvy nejrůznějšího odpadu z domácností a ty jsme rozváželi po městě do správných nádob. Pokud jsme si nebyli jisti, paní lektorka nám s výběrem poradila. Na závěr jsme se také dozvěděli, jak se staví skládka odpadů. Právem je Česká republika jedním z předních zemí v RECYKLACI. Všichni jsme projevili nemalé znalosti.

Související odkazy

Malá technická univerzita v Klubu do třetice – třídíme odpad (Klub dětí ZŠ Křídlovická)
20.11.2015 Jana Klodnerová

Zpět