Rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3 do 7 let – cvičení na propojení hemisfér

V teoretické části účastníky seznámíme s psychomotorickým vývojem dětí ve věku od 3 do 7 let. V praktické části budou účastníci kurzu seznámeni s jednotlivými cvičeními: cvičení na propojení hemisfér ve stoji, v kleku bez pomůcek, s využitím tradičních pomůcek (švihadla, obruče, lano, stuhy).

Mgr. Vladimíra Ottomanská, Mgr. Nikola Ottomanská
23.3.2018, 9:00  —  23.3.2018, 13:00
700 Kč
SVČ Ottománek, Jitřní 2283, 252 28 Černošice

Mateřská škola Ottománek je držitelem akreditace MŠMT pro pořádání seminářů pro pedagogy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Předáme vám teoretické a praktické postřehy a nápady, které jsme nasbírali za více než 10 let fungování MŠ.

Bližší informace a odkaz na on-line přihlášku najdete na www stránkách MŠ Ottománek.

Související odkazy

Zpět