Veřejné finanční zdroje využitelné pro podporu nadání

Talentcentrum NIDV si dovoluje pozvat učitele ZŠ a SŠ, vedoucí SVČ a pracovníky NNO na seminář „Veřejné finanční zdroje využitelné pro podporu nadání“, který se uskuteční dne 21. 3. 2018 od 10:00 ve Velké zasedací místnosti NIDV, Senovážné nám. 25, Praha 1.

Mgr. Michal Peterka
21.3.2018, 10:00  —  21.3.2018, 12:00
Seminář je zdarma, je však nutné se předem zaregistrovat.
Velké zasedací místnosti NIDV, Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Cílem semináře je poskytnout účastníkům z řad ZŠ, SŠ, SVČ a NNO informace k připravovaným možnostem čerpání financí na aktivity podporující rozvoj nadání žáků. V první části se zaměříme na finance z ESF – zejm. připravovaného OP 3V a šablony pro ZŠ, SŠ a SVČ. Ve druhé části zazní informace o přípravě Místních akčních plánů (MAP II.). Zejména bude vysvětleno, proč je to důležité se do pracovních skupin MAPů zapojit a jakým způsobem tak lze učinit. Předpokládané ukončení ve 12:00.

Přednášející:

Mgr. Michal Peterka
oddělení neformálního a zájmového vzdělávání MŠMT,
podpora zájmového a neformálního vzdělávání z evropských fondů, strategie digitálního vzdělávání

Kontakt:

Ing. Mgr. Vojtěch Tutr
Talentcentrum NIDV 
Senovážné náměstí 25
110 00  Praha 1
Tel: +420 222 122 291
GSM: + 420 777 526 649
E-mail: tutr@nidv.cz

On-line přihláška:

Související odkazy

Zpět