Seminář Osobnostní a sociální výchova - Mgr. Helena Zitková, Ph.D.

V rámci semináře si účastníci vyzkouší činnosti, které vedou k rozvoji schopnosti porozumění a utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým, rozvoji pozornosti vůči odlišnostem v hodnotách a názorech ostatních, rozvoji základních dovedností dobré komunikace a k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, a to na základě vlastního prožitku a reflexe. Účastníci si vyzkouší prvky dramatické výchovy, interakční hry a diskusní metody v autentických situacích při vzájemné interakci a komunikaci, které mohou následně využít jako inspiraci ve své učitelské praxi při práci se žáky. Největší důraz bude kladen na získávání praktických dovedností.

Mgr. Helena Zitková, Ph.D.
23.4.2018, 14:00  —  23.4.2018, 17:30
250 Kč
ZŠ Řezníčkova, Olomouc

 

 

Rozsah semináře je 4 vyučovací hodiny.

Na seminář je nutné se registrovat. Současně s vyplněním přihlášky odešlete, prosím, účastnický poplatek 250 Kč na účet č. 739 99 22 12 / 2010 (jako VS použijte své telefonní číslo).

Za organizační tým

Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030

Martina Hrůzová, info@svetvzdelani.cz, +420 739 99 22 12


 Přihlašovací formulář 
Jméno a příjmení
Email
Telefon
Škola
Poznámka
  • tímto přihlašuji výše uvedenou osobu

Ochrana osobních údajů: Přihlášením vstupujete do smluvního vztahu s Mensou České Republiky. Provedení služby s sebou nese nutnost zpracování a uchování výše uvedených osobních údajů. Zpracovatelem těchto údajů je Mensa České Republiky, IČ 45248591, Španielova 1111/19, 16300 Praha 6 - Řepy. Podrobné informace o tom, jak údaje chráníme a zpracováváme a jaká jsou Vaše práva naleznete na adrese www.mensa.cz/gdpr/. Dle stanov Mensy ČR musí účastníci respektovat pravidla stanovená organizátorem.

 

Seznam přihlášených:

  1. Mgr. Jana Malinová (vloženo 9.4.2018, 10:19:19)
  2. Aneta Kučerová (vloženo 10.4.2018, 13:19:54)

Zpět