Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Praha, 24. května 2018)

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.

Lucie Měchurová
24.5.2018, 16:00  —  24.5.2018, 19:00
500 Kč
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Všechny děti zapojené do tohoto programu mají šanci zvýšit svůj intelektový potenciál a tím i prostor pro budoucí úspěšné uplatnění.

Autor metody Ranko Rajović je lékař, zakladatel Mensy v několika zemích bývalé Jugoslávie, byl dlouholetým předsedou Mensy Srbsko, je členem komise Mensy International pro nadané děti, přednáší na šesti fakultách a je spolupracovníkem UNICEF. Program úspěšně rozšiřuje po mnoha zemích Evropy.

Délka přednášky: 3 hodiny

Související odkazy


Seznam přihlášených:

  1. účastník (vloženo 5.4.2018, 18:16:37)
  2. účastník (vloženo 5.4.2018, 21:52:56)
  3. účastník (vloženo 6.4.2018, 9:04:20)
  4. účastník (vloženo 6.4.2018, 21:51:18)
  5. účastník (vloženo 8.4.2018, 11:23:40)
  6. účastník (vloženo 10.4.2018, 23:19:50)
  7. účastník (vloženo 1.5.2018, 9:56:20)
  8. účastník (vloženo 1.5.2018, 9:57:20)
  9. účastník (vloženo 14.5.2018, 3:06:41)
  10. účastník (vloženo 21.5.2018, 21:42:55)

Zpět