Volné hry s vlajkami a kontinenty

Ukázka dopolední činnosti pro předškoláky v herním klubu Maxík.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
10.11.2012, 8:30  —  10.11.2012, 11:30
Třída 1. máje č.p. 387, 345 62 Holýšov

Vlajky států a asociační obrázky

Děti volně v průběhu ranních her hledají k vlajkám jednotlivých států asociační obrázky. Takto se nenásilně seznamujeme s materiálem, se kterým budeme v následujících týdnech pracovat. V návaznosti na tuto činnost skládají děti také také tematické puzzle, kontinenty a vlaky států.

Video je součástí bakalářské práce Marie Čermákové, učitelky v Modré třídě MŠ Holýšov. Více informací a odkaz na celou bakalářskou práci najdete v našem článku.

Zvířata světa

Další skupina dětí hraje společenskou hru „Zvířata světa“. Podstatou této hra je seznámení s kontinenty na planetě Zemi a také s některými druhy zvířat na nich žijícími. Nejprve je nutné sestavit puzzle, jako podklad pro vlastní hru. Na jednotlivých kontinentech pak děti hledají stíny zvířat a na ně pak pokládají obrázky konkrétních zvířat.

Související odkazy

Zpět