Škola 4: Seminář Efektivní učení - Robert Čapek

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Seminář ukazuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny – a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit a k tomu mu tento seminář může velmi účinně a prakticky napomoci.

Robert Čapek
25.9.2018, 14:00  —  25.9.2018, 17:00
ZŠ Provaznická 64, Ostrava - Hrabůvka

Realizace aktivit v rámci v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictívm Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jednotlivé části semináře:

- učitel vyučuje
- učitel hodnotí
- učitel a jeho time management
- Psychologie učiteli pomáhá
- Ve třídě pracují žáci
- Symetrie vyučování


Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.

Robert Čapek je lektorem, pedagogem, psychologem a didaktikem. Díky mladické nerozvážnosti a neuváženosti, čím by chtěl vlastně být, vystudoval na různých vysokých školách několik studijních oborů: sociální pedagogiku, rodinnou výchovu, výchovné poradenství, školní management a až s následným zmoudřením přišly doktoráty z pedagogiky (Univerzita Olomouc) a z psychologie (Univerzita Karlova). Již skoro tři desetiletí působí v českém školství na různých pozicích: učil na zvláštní, základní, střední i vysoké škole. Pracoval na několika školách jako školní psycholog, vytváří učebnice, píše blog a spravuje FB stránky „Líný učitel“. Spolupracuje se vzdělávacími
institucemi u nás i na Slovensku. Jako lektor realizuje pro různé vzdělávací organizace a ve sborovnách semináře s pedagogicko – psychologickými tématy, jako jsou: podporující, klimatické a alternativní metody, hodnocení a sebehodnocení žáků, odměny a tresty ve školní praxi, třídní a školní klima, třídní schůzky a spolupráce s rodiči a další. Se stejnou radostí a pílí vede i workshopy a webináře na téma „Líný učitel“. Je autorem knih pro učitele: Moderní didaktika (2015), Odměny a tresty ve školní praxi (2008 a 2017), Učitel a rodič. Spolupráce, třídní schůzka, komunikace (2013), Třídní klima a školní klima (2010) a Líný učitel: jak učit dobře a efektivně (2017). Je spoluautorem různých edukačně-gaminizačních programů a v současnosti vyvíjí zcela revoluční a dobrou didaktiku podporující učebnice pro vydavatelství Taktik.
Kontakt: robert.capek@hotmail.com, http://robertcapek.cz/

 

Rozsah semináře jsou 3-4 vyučovací hodiny.

Na seminář je nutné se registrovat.

Za organizační tým

Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030

Markéta Jahnová, jahnova@skola4.cz, +420 736 772 174

 


Seznam přihlášených:

 1. účastník (vloženo 3.9.2018, 12:31:31)
 2. účastník (vloženo 3.9.2018, 12:43:12)
 3. účastník (vloženo 3.9.2018, 18:30:08)
 4. účastník (vloženo 4.9.2018, 8:05:00)
 5. účastník (vloženo 4.9.2018, 12:13:03)
 6. účastník (vloženo 4.9.2018, 13:13:47)
 7. účastník (vloženo 6.9.2018, 13:34:26)
 8. účastník (vloženo 7.9.2018, 14:35:04)
 9. účastník (vloženo 11.9.2018, 7:58:38)
 10. účastník (vloženo 11.9.2018, 9:48:41)
 11. účastník (vloženo 11.9.2018, 9:55:23)
 12. účastník (vloženo 11.9.2018, 22:05:12)
 13. účastník (vloženo 12.9.2018, 7:14:39)
 14. účastník (vloženo 14.9.2018, 1:41:15)
 15. účastník (vloženo 17.9.2018, 10:08:53)
 16. účastník (vloženo 17.9.2018, 20:22:44)
 17. účastník (vloženo 21.9.2018, 15:50:22)
 18. účastník (vloženo 21.9.2018, 15:52:28)
 19. účastník (vloženo 24.9.2018, 12:48:20)
 20. účastník (vloženo 24.9.2018, 12:49:14)

Zpět