Systematický úvod do problematiky nadání (pro učitele MŠ)

Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání v MŠ obnáší, a navede je k vytváření vlastního systému péče o nadání na konkrétním zařízení. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání, rozdíly v pojmech nadané a mimořádně nadané dítě, významem rané stimulace v předškolním období, vzdělávací potřeby nadaných dětí, specifika a odlišnosti v oblasti biologického a psychického vývoje, formy práce s nadanými dětmi, různými typy nadání a 9 typů inteligence, instituce, které se nadaným dětem věnují a jejich nabídka, možné formy spolupráce s rodiči, nabídka vhodných aktivit pro děti s vyšším potenciálem.

Mgr. Dana Havlová, Mgr. René Gavlas
15.10.2018, 9:00  —  15.10.2018, 15:30
820 Kč
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) – krajské pracoviště Brno, Křížová 86/22, 603 00 Brno-střed

Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své MŠ systém péče o nadání a plnit tak svou roli koordinátora péče o nadání. Následně se předpokládá, že účastníci svoje znalosti rozšíří v navazujících vzdělávacích programech.

Použité metody: Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční, promítání fotografií a videosekvencí k tématu.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

 • Význam rozvoje nadání a talentu pro společnost
 • Proč je důležité identifikovat a rozvíjet nadané děti již před vstupem do ZŠ
 •  Systém péče o nadané děti na škole – nominace těchto děti na pedagogicko-psychologickou diagnostiku
 • Specifické vzdělávací potřeby a odlišnosti v biologickém a psychickém vývoji ND, zvýšená senzitivita a divergentní myšlení, nejčastější chyby v přístupu k této skupině dětí
 • Vliv MŠ na rozvoj nadání, význam rané stimulace v období do 6 let
 • Formy nadání a talentu, 9 typů inteligence
 • Způsoby identifikace nadání
 • Nabídka vhodných aktivit pro ND – specifické postavení ND v dětské skupině, integrace nadaných dětí na úrovni MŠ
 • Formy spolupráce s rodiči, důležitost osvěty směrem k rodině
 • Organizace, instituce a projekty zaměřené na ND
 • Odkazy na www stránky s tematikou rozvoje nadání na úrovni MŠ

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Lektoři: Mgr. Dana Havlová, Mgr. René Gavlas

Organizační garant:

On-line přihláška:

Číslo programu: F53-51-22-182
Akreditace č.j.: MSMT-958/2018-1-111

Související odkazy

Zpět