Škola 4: Seminář – Smysluplné bádání jako součást vzdělávání – Jana Plevová

Smysluplné bádání jako součást vzdělávání    

Už jako malí jsme nadšeně a se zanícením zkoumali svět kolem sebe. Potom přišla různá omezení, co se může a nesmí a pravidla, která nám vzala vítr z plachet. Zapomněli jsme, že máme na to, přicházet sami věcem na kloub. Je na čase si to připomenout....

Seminář se zabývá principy badatelsky orientovaného vyučování, které jsou pro učitele atraktivním a účinným nástrojem, jak pracovat s různě nadanými žáky v jedné třídě. Společně pak mají všichni žáci a jejich učitelé radost ze smysluplného objevování.

Jana Plevová
15.11.2018, 13:00  —  15.11.2018, 16:00
ZŠ Englišova, Opava

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Obsah:

Bádáme a experimentujeme

Pravidla bez kterých se to neobejde

Principy, které mají smysl

Jak to všechno použít?

 

Mgr. Jana Plevová, Ph.D.

Jsem vystudovaným  učitelem biologie a chemie na Ostravské univerzitě. V minulosti jsem učila na základní škole v Ostravě, pracovala jsem ve výzkumném ústavu pedagogickém v Praze a rozšiřovala si obzory jako popularizátor přírodovědného vzdělávání a lektor v různých projektech VŠB, OU - Ostrava a UP Olomouc  Nyní působím ve Velkém světě techniky jako didaktik biologických programů a lektor. Mou srdcovou záležitostí se stala v teoretické i praktické rovině badatelsky orientovaná výuka a eduLARPY, které společně se spolkem EduLudus, z.s. vytváříme.

 

Rozsah semináře jsou 3-4 vyučovací hodiny.

Na seminář je nutné se registrovat.

Za organizační tým

Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030, Markéta Jahnová, jahnova@skola4.cz, +420 736 772 174

 


Seznam přihlášených:

  1. účastník (vloženo 23.10.2018, 19:26:49)
  2. účastník (vloženo 6.11.2018, 10:33:24)
  3. účastník (vloženo 6.11.2018, 10:53:39)
  4. účastník (vloženo 6.11.2018, 18:16:37)
  5. účastník (vloženo 6.11.2018, 18:52:47)
  6. účastník (vloženo 7.11.2018, 13:46:21)
  7. účastník (vloženo 7.11.2018, 13:49:40)
  8. účastník (vloženo 9.11.2018, 11:09:54)
  9. účastník (vloženo 9.11.2018, 11:14:57)
  10. účastník (vloženo 9.11.2018, 11:16:40)

Zpět