Škola 4 : Seminář - Konstruktivisticky laděný workshop

Jedná se o konstruktivisticky laděný workshop, ve kterém si účastníci vyzkouší jednotlivé fáze E-U-R modelu. Tuto zkušenost pak využijí při skupinovém plánování hodiny na vybrané téma a při vzájemném poskytování zpětné vazby k vytvořeným plánům.

Martina Hezká, Helena Zitková
3.6.2019, 13:00  —  3.6.2019, 16:00
ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice

 

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Mgr. Martina Hezká je učitelka na prvním stupni základní školy s více než 20letou praxí. Již několik let spolupracuje s Katedrou anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice jako mentor odborných praxí budoucích učitelů anglického jazyka. Zároveň je autorkou článků pro časopis Třídní učitel a vedení třídy a lektorkou kurzů dalšího vzdělávání učitelů.

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. je učitelka a lektorka anglického jazyka v soukromé sféře i na ZŠ a SŠ s více než 20letou praxí a zároveň učitelka obecné pedagogiky, didaktiky, osobnostně-sociálního rozvoje a didaktiky anglického jazyka na Univerzitě Pardubice; autorka knihy Rozvoj sociálních dovedností u žáků na 1. stupni ZŠ (2014) a lektorka kurzů dalšího vzdělávání učitelů v oblasti výuky anglického jazyka a osobnostně-sociálního rozvoje. 

Rozsah semináře jsou 3-4 vyučovací hodiny.

Na seminář je nutné se registrovat.

Za organizační tým

Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030, Markéta Jahnová, jahnova@skola4.cz, +420 736 772 174


On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

 1. účastník (vloženo 14.5.2019, 10:24:39)
 2. účastník (vloženo 14.5.2019, 11:56:18)
 3. účastník (vloženo 14.5.2019, 12:35:24)
 4. účastník (vloženo 14.5.2019, 15:17:52)
 5. účastník (vloženo 15.5.2019, 7:54:45)
 6. účastník (vloženo 15.5.2019, 7:57:27)
 7. účastník (vloženo 15.5.2019, 7:59:54)
 8. účastník (vloženo 15.5.2019, 8:23:25)
 9. účastník (vloženo 15.5.2019, 9:28:59)
 10. účastník (vloženo 15.5.2019, 15:08:03)
 11. účastník (vloženo 15.5.2019, 21:33:37)
 12. účastník (vloženo 16.5.2019, 6:39:37)
 13. účastník (vloženo 16.5.2019, 22:23:02)
 14. účastník (vloženo 17.5.2019, 9:19:33)
 15. účastník (vloženo 17.5.2019, 9:21:16)
 16. účastník (vloženo 17.5.2019, 13:03:10)
 17. účastník (vloženo 20.5.2019, 8:49:51)
 18. účastník (vloženo 21.5.2019, 9:47:40)
 19. účastník (vloženo 27.5.2019, 7:50:29)
 20. účastník (vloženo 28.5.2019, 18:58:59)
 21. účastník (vloženo 30.5.2019, 7:31:57)

Zpět