Škola 4: Děti a mládež v digitálním světě

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kristýna Zrůstová
11.12.2019, 14:00  —  11.12.2019, 17:00
Opava - ZŠ Englišova

Děti a mládež v digitálním světě – charakteristika digitální generace, v čem se liší od předchozí,
digitální média a škola

Jmenuji se Kristýna Zrůstová a pocházím z chrudimského regionu. Má vysokoškolská studia započala na Pedagogické fakultě UP Olomouc bakalářským oborem Pedagogika-Sociální práce.Následoval magisterský obor Psychologie na Filozofické fakultě a Pedagogické minimum v
programu CŽV. Po škole jsem ihned nastoupila jako školní psycholog na základní školu v Pardubicích. Během svého působení jsem měla možnost nejen seznámit se s pedagogickou praxí, ale také zúčastit se mnoha kurzů, seminářů, workshopů a supervizí. Nyní spolupracuji s Mensou ČR a Univerzitou Pardubice na vzdělávání budoucích učitelů. Během svých seminářů se zaměřuji hlavně na prožitek, diskuzi a příklady z praxe.

Rozsah semináře jsou 3-4 vyučovací hodiny.

Na seminář je nutné se registrovat.

Za organizační tým

Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030, Markéta Jahnová, jahnova@skola4.cz, +420 736 772 174


On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

Zpět