Škola 4: Workshop "Hodnocení a motivace žáků"

V průběhu dnešního dne se společně zamyslíme nad úlohou a smysluplností hodnocení ve škole, a jeho vlivu na motivaci žáků k učení. Budete mít příležitost uvědomit a ujasnit si svůj názor na hodnocení žáků, dozvědět se, jak o něm uvažují ostatní a případně svůj názor s nimi posdílet. Také společně nahlédneme do atmosféry konzultací žák-rodič-učitel v partnerském pojetí. Hrají nějakou roli v hodnotícím procesu? Jsou důležité pro motivaci žáka? A kdo to všechno vlastně ví nejlépe?
 

Helena Zítková, Martina Hezká, Marek Vít
26.1.2020, 9:00  —  26.1.2020, 16:00
ZŠ Řezníčkova 1, Olomouc

Martina Hezká je učitelka na prvním stupni základní školy na prvním stupni. Spolupracuje s Katedrou anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice jako mentor odborných praxí budoucích učitelů anglického jazyka. Zároveň je autorkou článků pro časopis Třídní učitel a vedení třídy a lektorkou kurzů dalšího vzdělávání učitelů.

Helena Zitková vystudovala učitelství anglického jazyka, sociální pedagogiku a pedagogiku. Má zkušenosti jako učitel na základní i střední škole, jako soukromý lektor a v současné době působí na Univerzitě Pardubice, kde vyučuje obecnou pedagogiku, obecnou a oborovou didaktiku, učitelskou praxi a rozvoj sociálních dovedností budoucích učitelů anglického jazyka. Také vyučuje angličtinu na prvním stupni ZŠ.  

Marek Vít je učitelem praktického anglického jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a učitelem anglického jazyka na prvním stupni ZŠ. Je držitelem certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako středoškolský učitel, soukromý lektor a překladatel. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software a tvorbě stránek www.helpforenglish.cz.  

 

 

Na seminář je nutné se registrovat.

Za organizační tým

Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030, Markéta Jahnová, jahnova@skola4.cz, +420 736 772 174


On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

  1. účastník (vloženo 15.1.2020, 16:05:03)
  2. účastník (vloženo 15.1.2020, 16:09:11)
  3. účastník (vloženo 15.1.2020, 16:10:18)
  4. účastník (vloženo 15.1.2020, 17:27:59)
  5. účastník (vloženo 16.1.2020, 8:17:22)
  6. účastník (vloženo 16.1.2020, 15:49:03)
  7. účastník (vloženo 17.1.2020, 9:10:50)
  8. účastník (vloženo 17.1.2020, 10:07:04)
  9. účastník (vloženo 17.1.2020, 11:01:25)
  10. účastník (vloženo 19.1.2020, 15:05:25)

Zpět