Hodina tvůrčího psaní

Tentokrát jsme neopustili školu ani se nerozdělili na dvě skupiny, dokonce jsme ani nerozbalili krabice s deskovými hrami. Usadili jsme se v jedné třídě a těšili se, do jakého světa nás pozve paní Hlavinková tentokráte. Už jsme s ní byli v Egyptě i ve světě Vikingů, dnes nás vzala do světa spisovatelů.

PaedDr. Jana Klodnerová
6.3.2009
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Na začátku jsme si moc nevěřili. Paní Hlavinková v nás však literáty připravila, objevila a ukázala světu. Po hodině tvůrčího psaní vznikla literární díla nabalená na klíčová slova jako prsten, květina, vítr,…Kupodivu se nikdo nenudil. Ani při prezentacích všech povídek, i když si byly svým zadáním velice podobné. Poklidná atmosféra tvůrčího snažení byla zpestřena scénkou, kterou si připravil žák II.A Matyáš Hlavinka se svou sestrou a s maminkou. Scénku jsme nejen shlédli, ale dokázali jsme ji i zhodnotit. Páni. Co všechno je v nás skryto. A stačí to objevit. Je ve zdech naší školy skrytý i budoucí spisovatel? Určitě ano. Už se těšíme na příjemné chvíle s jeho knihou a paní Hlavinkové moc děkujeme.

Související odkazy

Hodina tvůrčího psaní - březen 2009 (Klub dětí ZŠ Křídlovická)
6.3.2009 Jana Klodnerová

Zpět