Škola 4: Výuka angličtiny ve skupinách - Sylvie Doláková

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Sylvie Doláková
4.2.2020, 13:00  —  4.2.2020, 16:00
ZŠ 17. Listopadu - Kopřivnice

Výuka angličtiny ve skupinách 

Poslechové aktivity, rozvoj slovního projevu dětí

Poslechové aktivity:
- práce s textem – využití a zpracování instruktážního i informativního textu
- poslech příběhu a následné využití k rozvíjení jazykových dovedností
- práce s písní – možnosti jak využít poslechu písničky s různým zaměřením
- didaktické hry k rozvoji poslechových schopností
 

Mluvní aktivity:
- výslovnostní cvičení – techniky jak zvládnout odlišné zvuky v angličtině
- metody moderního drilu – osvojování modelových vět, které pomáhají plynulému řečovému projevu
- dialogové hry – modelové i spontánní

 

Rozsah semináře jsou 3-4 vyučovací hodiny.

Na seminář je nutné se registrovat.

Za organizační tým

Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030

Markéta Jahnová, jahnova@skola4.cz, +420 736 772 174


On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

  1. účastník (vloženo 23.1.2020, 16:26:24)
  2. účastník (vloženo 23.1.2020, 16:52:47)
  3. účastník (vloženo 23.1.2020, 18:21:20)
  4. účastník (vloženo 23.1.2020, 20:21:12)
  5. účastník (vloženo 24.1.2020, 7:14:37)
  6. účastník (vloženo 24.1.2020, 11:49:01)
  7. účastník (vloženo 27.1.2020, 6:11:34)
  8. účastník (vloženo 28.1.2020, 14:53:17)
  9. účastník (vloženo 1.2.2020, 13:33:23)

Zpět