Výlet na Krkatou bábu

Letošní klubovou sezonu jsme zahájili opravdu jak se sluší a patří na zvídavé děti a jejich rodiče. Krkatá bába v krásném údolí říčky Lubě rozevřela svoji náruč 22 dětem a jejich rodičům, aby si za krásného slunného podzimního dne vyzkoušeli svoje síly ve sportovních činnostech i rozumových schopnostech.

PaedDr. Jana Klodnerová
27.9.2008
Přírodní památka Krkatá bába

Paní Naďa, zdatná to tábornice, sypala z rukávu jednu hru za druhou. Rodiče se nestačili divit, že i oni umí třeba běhat, či malovat. Oběd chutnal náramně a po svačinkách se jen zaprášilo. Podzimní sluníčko a zvědavost nedala ani panu řediteli, který za námi dorazil až z Vranova na kole (inu, ve zdravém těle zdravý duch!) zůstat doma. Když večer zastavil vlak na nádraží, Králově Poli, bylo nám všem líto, že tento hezký den končí. Ale co, spoustu věcí nás v tomto školním roce v klubu ještě čeká.

Velký dík za tuto vydařenou akci patří paní Zikmundové a všem jejím pomocníkům, kteří celou akci připravili a celý den se o nás vzorně starali.

A kdy se uvidíme, milí klubáci, příště? 10. října 2008 ve 13.00 hodin ve škole (sleduj plakáty na dveřích školy).

Související odkazy

Krkatá bába (Klub dětí ZŠ Křídlovická)
27.9.2008 Jana Klodnerová

Zpět