Kde bydlím, barevné domky

Skupinová stavba barevných domků, děti tyto domky stavěly v tříčlenných skupinách.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
3.12.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Nejprve bylo nutné z velké krabice s dřevěnými kostkami vybrat určenou barvu. Čtyři skupiny dětí měly po 4 barvách (zelená, žlutá, červená a modrá). Zde jsem se učili spolupracovat a domluvit se. Následně jsme v rámci předmatematických představ (kombinatorika) vytvářeli různé cesty k těmto barevným domům. Např. od červené k modrým, kolem maňáska, nejkratší cesta od zeleného domu ke žlutému, kudy můžeme jít od modrého domu k zelenému apod.

Kde bydlím, barevné domky

Související odkazy

Kde bydlím, barevné domky (MŠ Holýšov)
3.12.2012 Marie Čermáková

Zpět