Škola 4: Seminář Efektivní učení - Robert Čapek

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Seminář ukazuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny – a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit a k tomu mu tento seminář může velmi účinně a prakticky napomoci.

Robert Čapek
22.6.2022, 14:00  —  22.6.2022, 17:00
ZŠ Baška

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Jednotlivé části semináře:

- učitel vyučuje
- učitel hodnotí
- učitel a jeho time management
- Psychologie učiteli pomáhá
- Ve třídě pracují žáci
- Symetrie vyučování


Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.

Robert Čapek je lektorem, pedagogem, psychologem a didaktikem. Díky mladické nerozvážnosti a neuváženosti, čím by chtěl vlastně být, vystudoval na různých vysokých školách několik studijních oborů: sociální pedagogiku, rodinnou výchovu, výchovné poradenství, školní management a až s následným zmoudřením přišly doktoráty z pedagogiky (Univerzita Olomouc) a z psychologie (Univerzita Karlova). Již skoro tři desetiletí působí v českém školství na různých pozicích: učil na zvláštní, základní, střední i vysoké škole. Pracoval na několika školách jako školní psycholog, vytváří učebnice, píše blog a spravuje FB stránky „Líný učitel“. Spolupracuje se vzdělávacími
institucemi u nás i na Slovensku. Jako lektor realizuje pro různé vzdělávací organizace a ve sborovnách semináře s pedagogicko – psychologickými tématy, jako jsou: podporující, klimatické a alternativní metody, hodnocení a sebehodnocení žáků, odměny a tresty ve školní praxi, třídní a školní klima, třídní schůzky a spolupráce s rodiči a další. Se stejnou radostí a pílí vede i workshopy a webináře na téma „Líný učitel“. Je autorem knih pro učitele: Moderní didaktika (2015), Odměny a tresty ve školní praxi (2008 a 2017), Učitel a rodič. Spolupráce, třídní schůzka, komunikace (2013), Třídní klima a školní klima (2010) a Líný učitel: jak učit dobře a efektivně (2017). Je spoluautorem různých edukačně-gaminizačních programů a v současnosti vyvíjí zcela revoluční a dobrou didaktiku podporující učebnice pro vydavatelství Taktik.
Kontakt: robert.capek@hotmail.com, http://robertcapek.cz/

 

Rozsah semináře jsou 3-4 vyučovací hodiny.

Na seminář je nutné se registrovat.

Za organizační tým

Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030

Markéta Jahnová, jahnova@skola4.cz, +420 736 772 174


On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

 1. účastník (vloženo 23.5.2022, 13:15:42)
 2. účastník (vloženo 23.5.2022, 13:18:27)
 3. účastník (vloženo 23.5.2022, 13:20:07)
 4. účastník (vloženo 23.5.2022, 13:24:50)
 5. účastník (vloženo 23.5.2022, 13:33:42)
 6. účastník (vloženo 23.5.2022, 14:02:47)
 7. účastník (vloženo 23.5.2022, 14:11:54)
 8. účastník (vloženo 23.5.2022, 15:30:29)
 9. účastník (vloženo 23.5.2022, 21:10:01)
 10. účastník (vloženo 24.5.2022, 5:32:39)
 11. účastník (vloženo 24.5.2022, 8:10:10)
 12. účastník (vloženo 24.5.2022, 12:20:09)
 13. účastník (vloženo 24.5.2022, 13:03:39)
 14. účastník (vloženo 24.5.2022, 13:04:23)
 15. účastník (vloženo 25.5.2022, 12:36:33)
 16. účastník (vloženo 25.5.2022, 17:37:18)
 17. účastník (vloženo 26.5.2022, 10:48:36)
 18. účastník (vloženo 26.5.2022, 14:43:20)
 19. účastník (vloženo 27.5.2022, 12:10:58)
 20. účastník (vloženo 27.5.2022, 16:01:06)
 21. účastník (vloženo 29.5.2022, 1:02:24)
 22. účastník (vloženo 30.5.2022, 10:27:29)
 23. účastník (vloženo 20.6.2022, 7:49:08)
 24. účastník (vloženo 21.6.2022, 12:59:39)
 25. účastník (vloženo 21.6.2022, 13:00:29)

Zpět