Příměstský tábor Prostějov

Popis
Vzdělávací příměstský tábor od Světa vzdělání pro všechny děti od ukončené 1. do 5. třídy
 
Program:
Angličtinu vyučujeme hravou metodou s prvky Wattsenglish, která hravým způsobem u dětí buduje slovní zásobu ve větných celcích. Metoda cílí na emocionální paměť dětí a naši lektoři s ní mají výborné zkušenosti. Angličtinu děti procvičují celý den formou her a komunikací s anglicky hovořícím lektorem.
 
Logika směřuje k rozvoji samostatného logického myšlení dětí. Využijeme ucelený koncept Logiky se slonem Milošem, v rámci kterého děti řeší logické úlohy přiměřené jejich věku. Děti jsou vedeny tak, aby si na řešení přicházely samy anebo ve skupinkách, aby vzájemně o svém řešení diskutovaly s ostatními a aby byly motivovány k dalšímu pokroku. Jako nástavbu pak zapojíme matematické úlohy, které jsou rovněž koncipované s ohledem na rozvoj logického myšlení.
 
Program tábora je doplňován o aktivity a hry venku (dle počasí).
Denis Hrůza, Jozef Erdodi
10.7.2023, 8:00  —  14.7.2023, 16:00
Cena 3250 Kč do 15. 3. 2023, potom 3600 Kč.
Prostějov

 
Příchod dětí: 8:00
Odchod dětí: 16:00
 
Strava: oběd, svačinky, pitný režim
 
Cena 3250 Kč do 15. 3. 2023, potom 3600 Kč.
 
Lektoři: Jozef Erdodi, Denis Hrůza
Storno podmínky
V případě, že by tábor byl zrušen z důvodů na naší straně, obdržíte zpět celou zaplacenou částku. Jako kupující jste oprávněni svoji účast na táboře zrušit. Zrušíte-li účast nejpozději 30 dní před zahájením tábora, bude vrácena celá zaplacená cena. Zrušíte-li účast nejpozději 14 dní před zahájením tábora, bude vrácena polovina zaplacené ceny, po tomto termínu je cena nevratná. Zrušení účasti dítěte na táboře je možné pouze písemně (dopis, e-mail). Najde-li klient za sebe (dítě) náhradníka, storno se neplatí.
 
Přihlašovat se můžete na odkazu: https://akce.svetvzdelani.cz/kategorie/tabory

Zpět