Příměstský tábor Světa vzdělání Prostějov

Vzdělávací příměstský tábor od Světa vzdělání pro všechny děti od 1. do 5. třídy
 
Program tábora je zaměřený na angličtinu, logiku a matematiku.
 
 
Svět vzdělání
10.7.2023, 8:00  —  14.7.2023, 16:00
Cena 3250 Kč do 31. 3. 2023, potom 3600 Kč.
Prostějov

Angličtinu vyučujeme metodou s prvky Wattsenglish, která hravým způsobem u dětí buduje slovní zásobu ve větných celcích. Metoda cílí na emocionální paměť dětí a naši lektoři s ní mají výborné zkušenosti. Angličtinu děti procvičují celý den formou her a komunikací s anglicky hovořícím lektorem.
 
Logika směřuje k rozvoji samostatného logického myšlení dětí. Využijeme ucelený koncept Logiky se slonem Milošem, v rámci kterého děti řeší logické úlohy přiměřené jejich věku. Děti jsou vedeny tak, aby si na řešení přicházely samy anebo ve skupinkách, aby vzájemně o svém řešení diskutovaly s ostatními a aby byly motivovány k dalšímu pokroku. Jako nástavbu pak zapojíme matematické úlohy, které jsou rovněž koncipované s ohledem na rozvoj logického myšlení.
 
Program tábora je doplňován o aktivity a hry venku (dle počasí).
 
Příchod dětí: 8:00
Odchod dětí: 16:00
 
Strava: oběd, svačinky, pitný režim
 
Cena 3250 Kč do 31. 3. 2023, potom 3600 Kč.
 
 
 
Přihlašovat se můžete na odkazu: https://akce.svetvzdelani.cz/kategorie/tabory

Zpět