Škola 4 - Mediální gramotnost - Zita Havranová

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zita Havranová
28.3.2023, 14:00  —  28.3.2023, 17:00
ZŠ Komenského 68 - Nový Jičín

Mediální gramotnost je klíčovým nástrojem k budování odolnosti proti dezinformacím,
podporuje rozvoj kritického myšlení a schopnost činit odpovědná rozhodnutí. V současné
době máme přístup k mnohem většímu množství informací než kdykoliv dříve. Je to výhoda
nebo nevýhoda, že jsou informace dostupné? Umíme se v nich orientovat? Umíme informace
vyhledávat, třídit, ověřovat, vyhodnocovat? Přemýšlíme nad nimi a jsme natolik zodpovědní,
že dále šíříme jen ty, které jsou ověřené? Naučme sebe i žáky analyzovat informace,
orientovat se v reklamě, bezpečněji užívat sociální sítě a internet a respektujme pravidla


 Přihlašovací formulář 
Jméno a Příjmení
Škola
Email
Tel
Poznámka
  • tímto přihlašuji výše uvedenou osobu

Ochrana osobních údajů: Přihlášením vstupujete do smluvního vztahu s Mensou České Republiky. Provedení služby s sebou nese nutnost zpracování a uchování výše uvedených osobních údajů. Zpracovatelem těchto údajů je Mensa České Republiky, IČ 45248591, Španielova 1111/19, 16300 Praha 6 - Řepy.
Vezměte prosím na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny ve veřejné fotogalerii Mensy ČR, Vaše jméno a příjmení může být rovněž zveřejněno ve veřejném seznamu přihlášených.
Pokud nechcete, aby Vaše jméno bylo uvedeno ve veřejném seznamu přihlášených, uveďte do jména a příjmení slovo „účastník“ a své skutečné jméno a příjmení uveďte do poznámky.
Podrobné informace o tom, jak údaje chráníme a zpracováváme a jaká jsou Vaše práva naleznete na adrese www.mensa.cz/gdpr/. Dle stanov Mensy ČR musí účastníci respektovat pravidla stanovená organizátorem.

 

Seznam přihlášených:

  1. Šárka Šefraná (vloženo 8.3.2023, 14:09:56)
  2. Iveta Grygarová (vloženo 10.3.2023, 14:11:37)
  3. Petra Kocúrková (vloženo 12.3.2023, 17:05:54)
  4. Taťána Raitrová (vloženo 13.3.2023, 14:44:47)
  5. Kateřina Žatečková (vloženo 13.3.2023, 14:49:03)
  6. Pavlína Petřeková (vloženo 27.3.2023, 11:02:39)
  7. Petra Chytílková (vloženo 27.3.2023, 12:29:07)

Zpět