Škola 4 - Mediální gramotnost - Zita Havranová

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zita Havranová
28.3.2023, 14:00  —  28.3.2023, 17:00
ZŠ Komenského 68 - Nový Jičín

Mediální gramotnost je klíčovým nástrojem k budování odolnosti proti dezinformacím,
podporuje rozvoj kritického myšlení a schopnost činit odpovědná rozhodnutí. V současné
době máme přístup k mnohem většímu množství informací než kdykoliv dříve. Je to výhoda
nebo nevýhoda, že jsou informace dostupné? Umíme se v nich orientovat? Umíme informace
vyhledávat, třídit, ověřovat, vyhodnocovat? Přemýšlíme nad nimi a jsme natolik zodpovědní,
že dále šíříme jen ty, které jsou ověřené? Naučme sebe i žáky analyzovat informace,
orientovat se v reklamě, bezpečněji užívat sociální sítě a internet a respektujme pravidla


On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

  1. účastník (vloženo 8.3.2023, 14:09:56)
  2. účastník (vloženo 10.3.2023, 14:11:37)
  3. účastník (vloženo 12.3.2023, 17:05:54)
  4. účastník (vloženo 13.3.2023, 14:44:47)
  5. účastník (vloženo 13.3.2023, 14:49:03)
  6. účastník (vloženo 27.3.2023, 11:02:39)
  7. účastník (vloženo 27.3.2023, 12:29:07)

Zpět