Svět objevů a vynálezů – seminář

Vzdělávací seminář v rámci DVPP do každodenní pedagogické praxe pro inspiraci k vytvoření celoročního projektu. Seminář je určen učitelkám mateřských škol, učitelkám 1. a 2. třídy základní školy, pedagogům volného času a vychovatelkám v družině. Akci nepořádá Mensa ČR, garantem semináře je Mgr. Lucie Měchurová.

Mgr. Vladimíra Ottomanská, e-mail: info@vladimiraottomanska.cz
22.9.2023, 9:00  —  22.9.2023, 13:00
1200 Kč
ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 - Dejvice

Seminář pořádá Mgr. Vladimíra Ottomanská, ředitelka MŠ Ottománek, Černošice (školka spolupracující s Mensou již od roku 2013).

Program semináře:

  • seznámení s deseti objevy a vynálezy, které znamenaly převrat ve vývoji lidstva
  • podrobné rozpracování témat do jednotlivých oblastí RVP
  • práce s abstraktními symboly
  • vytváření myšlenkových map
  • hry a činnosti na rozvoj logického myšlení, paměti a pozornosti
  • ukázka metodického zásobníku: výtvarné práce s abstraktními symboly, pohybové aktivity (rovnováha, rotace, cvičení s míčky), tvorba pracovních listů

Další informace, včetně instrukcí k přihlášení na seminář, najdete na webu vladimiraottomanska.cz.

Zpět