Velikonoční vajíčka, prvky kombinatoriky

Využití prvků kombinatoriky v návaznosti na Velikonoce, rozvoj grafomotorických dovedností.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
7.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

K této aktivitě měly děti připravené velké předkreslené velikonoční vajíčko rozdělené souměrně na tři pruhy, ve sklenicích pak rozmíchané tři odstíny potravinářské barvy. Společně jsme hledali různé kombinace, jak mohou vedle sebe v pruzích být tyto odstíny uspořádané tak, aby vzniklo co nejvíce odlišných kombinací. Pruhy jsme pak vybarvili, čímž vznikl základ pro další fázi kreslení. Vybarvená vajíčka následně děti společně vystřihly. V závěrečné fázi zdobily děti vajíčka špejlí namáčenou v barevných tuších.

ico Velikonoční vajíčka, prvky kombinatoriky: PDF soubor (900 kB), prezentace k NTC aktivitě

Související odkazy

Velikonoční vajíčka, kombinatorika (MŠ Holýšov)
28.3.2013 Marie Čermáková

Zpět