Závoz zboží do obchodu s ovocem a zeleninou

Dopolední aktivity vztahující se k ovoci a zelenině jsme začali tím, že jsme „vozili“ zboží do odpovídajícího obchodu – zelenina zvlášť, ovoce zvlášť. Děti rozdělovaly obrázky a kartičky do příslušných skupin a zároveň pod ně skládaly jejich název rozstříhaný dle slabik.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
20.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Když bylo vše roztříděno, „četly“ děti shora dolů, ve sloupci, jak šly jednotlivé druhy za sebou a zároveň rytmizovaly hrou na tělo. V závěru pak kreslily špejlí namáčenou v barevné tuši ovoce a zeleninu dle obrázkových karet; kdo chtěl, opisoval také jejich názvy.

Závoz zboží do obchodu s ovocem a zeleninou

Související odkazy

Závoz zboží do obchodu (MŠ Holýšov)
20.3.2013 Marie Čermáková

Zpět