Chromatografie na křídě

Chromatografie je fyzikálně chemická separační metoda. Její princip lze dětem vysvětlit například na pokusu s křídou, na které je barevným fixem udělaná čára. Chromatografií lze oddělit jednotlivé složky barev fixu. Děti tak získají jasnější představu o složení barev.

Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
15.11.2013, 14:00  —  15.11.2013, 16:00
ZŠ Salmova 1940/17, 678 01 Blansko

Související odkazy

Zpět