Činnost Klubu nadaných dětí Ostrava-Poruba

Náplň klubu: Cvičení pro rozvoj rozumových schopností dětí, tj. učení symbolů – např. tvary číslic, dopravní značky, základní práce se slovy a písmeny, logické hádanky, pohybové aktivity – hry s míčem, hudbou. Hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, logického myšlení, řeči, prostorové a plošné představivosti a matematických představ, rozvíjení postřehu, pozornosti a paměti, deskové hry.

Lukáš Svěch
2.10.2014, 14:45  —  2.10.2014, 16:15
Mateřská škola Čs. exilu 670/18, 708 00 Ostrava, Poruba

Organizace a spolupráce s rodiči: Vždy 1. čtvrtek v měsíci od 14:45 do 16:15 mohou děti přicházet se svými rodiči. Rodiče mohou být přítomni v klubu, případně si mohou děti v 16:15 vyzvednout. Občas budou požádáni o procvičení drobných úkolů doma.

Předpoklady pro zařazení do skupiny nadaných dětí: zájem dítěte a zákonného zástupce (písemná přihláška - souhlas se zapojením do činnosti ) a psychologické vyšetření vývojových schopností dětí – zajistí místo pro děti ve spolupráci s Mensou.

Související odkazy

Zpět