Světadíly

V březnu 2014 pardubická MŠ Koníček a ZŠ Staňkova ve vzájemné spolupráci realizovaly projektový den Světadíly. Obě školy jsou začleněny do NTC projektu.

Bc. Dagmar Jičínská
20.3.2014, 9:00  —  20.3.2014, 12:00
MŠ Koníček, Bulharská č.p. 119, 530 03 Pardubice

Ve čtvrtek 20. března dopoledne pracovalo pět skupin dětí z Písmenkové třídy MŠ Koníček vždy s jedním dítětem ze ZŠ Staňkova na jednom světadíle. Podstatou práce dětí bylo samostatné vyhledávání informací (atlasy, encyklopedie, časopisy, apod.), jejich různorodé zpracování (mozaiky, stavby z nejrůznějších stavebnic, navlékání korálků, vytváření objektů z odpadových materiálů, apod.) i uplatnění vlastních poznatků o zadaném tématu. Výstupem byl plakátek charakterizující daný světadíl, jehož obrysy byly naznačeny barvou světadílu a do něhož děti umístily kresbu postavy příslušné rasy a řadu dalších kreseb a výstřižků typických zvířat či míst.

Mnohem důležitější než výsledek práce dětí však byl vlastní proces vytváření. Každé dítě mělo vlastní úkol, který si v rámci skupiny samo vybralo, kdo na úkol nestačil, tomu ostatní děti přirozeně pomohly. Kooperace ve skupinách byla až obdivuhodná.

Projekt měl velký úspěch především díky motivaci dětí, kdy nedávno v celé MŠ Koníček proběhly dva prožitkové multikulturní týdny i se zapojením školní jídelny. Velmi dobře byly paní učitelkou Mgr. Pravcovou připraveny i děti ze ZŠ Staňkova jak vědomostmi, tak přinesenými materiály.

Projekt jsme vyhodnotily jako velice zdařilý a ve spolupráci budeme rády dále pokračovat.

Na přípravě i realizaci projektu spolupracovaly:

  • Mgr. Linda Pravcová, učitelka ZŠ Staňkova
  • Bc. Dagmar Jičínská, ředitelka MŠ Koníček

Související odkazy

Světadíly (společný projekt MŠ Koníček a ZŠ Staňkova, Pardubice)
28.3.2014 Dagmar Jičínská
pět dětí z MŠ Koníček + jeden „odborný poradce“ ze ZŠ Staňkova
pět dětí z MŠ Koníček + jeden „odborný poradce“ ze ZŠ Staňkova
výsledky naší práce
výsledky naší práce

Zpět