Modelování číslic a odpovídajícího počtu teček

Aktivita byla prováděna s 5-6letými dětmi v rámci utváření předmatematických představ. Nejprve jsme si v komunikačním kruhu společně vytvořili číselnou řadu od 1 do 10 a k ní přiřazovali kartičky s odpovídajícím počtem černých puntíků. Děti následně v závěrečné části modelovaly z kuličkové modelíny tvary jednotlivých číslic a k nim odpovídající počet kuliček. Zapojením hmatu v návaznosti na znak dojde k upevnění, posílení a zapamatování si čísla jako označení odpovídajícího množství.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
17.10.2012, 17:30  —  17.10.2012, 19:00
Třída 1. máje č.p. 387, 345 62 Holýšov

Modelování číslic a odpovídajícího počtu teček

Video je součástí bakalářské práce Marie Čermákové, učitelky v Modré třídě MŠ Holýšov. Více informací a odkaz na celou bakalářskou práci najdete v našem článku.

Související odkazy

Zpět