Opisování názvů pohádkových postav

Již v předškolním období se děti učí vnímat psanou podobu jazyka. Nejde o čtení, či nácvik psaní, ale opravdu jen o to, spojit si určité slovo, název, jméno atd. s jeho psanou podobou, přirozeně a v době, kdy o to dítě samotné již má zájem. Jeden týdenní tematický celek jsme měli zaměřený na pohádky.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
17.10.2012, 17:30  —  17.10.2012, 19:00
Třída 1. máje č.p. 387, 345 62 Holýšov

V návaznosti na téma jsme vymýšleli hádanky; nápovědou byla kartička, na které je velkým tiskacím písmem napsáno jméno pohádkové postavy. Učitelka spolu s dětmi vyvodí počáteční, či koncové písmeno, pak se podíváme na počet slov a pak napoví krátká hádanka, např: „žijí v lese a loupí“ – LOUPEŽNÍCI, nebo: „sedí na trůně a není to král“ – KRÁLOVNA…….atd. Po této části si rozložíme na stůl kartičky a děti kreslí libovolnou pohádkovou postavu. Za pomoci učitelky najdou, či vyvodí její název a ten opisují ke své kresbě.

Opisování názvů pohádkových postav

Související odkazy

Zpět