Logické úlohy, matematické a deskové hry

V pátek jsme se setkali v budově 2. stupně, a to v učebně informatiky a v naší klubovně. Nejdříve nám do klubu pomyslnou branou vstoupila nová paní učitelka Ilona Vávrová (třídní I.C). Zastupuje paní učitelku Pavlu Smejkalovou, která je již na mateřské dovolené.

PaedDr. Jana Klodnerová
25.2.2011
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Poté jsme se rozdělil do tří skupin, šesťáci a páťáci řešili logické úlohy na počítačích, čtvrťáci skládali na interaktivní tabuli puzzle a hráli matematické hry. Ostaní se věnovali deskovým hrám. Během odpoledne se skupiny prostřídaly.

Pokud si chcete vyzkoušet aktivity, které si naši „klubáci“ v pátek užívali, najdete je pod následujícími odkazy:

Příští schůzka se uskuteční 11. března 2011, můžete se těšit na pana Vochozku a na připravované téma Jak vznikla fotografie.

Související odkazy

Logické úlohy, matematické a deskové hry (Klub dětí ZŠ Křídlovická)
25.2.2011 Jana Klodnerová

Zpět