3. dětská vědecká konference v Uherském Hradišti

V exkluzivním „pětijedničkovém“ termínu 11. 11. 2014 organizovala ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o., v Uherském Hradišti již třetí ročník Dětské vědecké konference. Můžeme s hrdostí potvrdit, že akce se zúčastnil i předseda Mensy ČR Ing. Blumenstein a byla pořádána pod patronací prof. RNDr. Josefa Molnára, CSc., proděkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Společně s vědeckými příspěvky žáků byla tedy zajištěna opravdu akademická atmosféra a úroveň.

PhDr. Věra Olšáková
11.11.2014, 9:00  —  11.11.2014, 15:00
ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o., Studentské náměstí č.p. 1531, 686 01 Uherské Hradiště

3. dětská vědecká konference v Uherském Hradišti (foto: PhDr. Věra Olšáková)Konference s mezinárodní účastí byla určena pro žáky I. a II. stupně základních škol a pro studenty středních škol a gymnázií, a to z blízkého i dalekého okolí.

Přihlásili se jednotlivci i skupiny, vítáni byli nejen přednášející žáci a jejich vyučující, ale také třídní kolektivy, které své spolužáky přijely podpořit. Díky tomu některé přednáškové sály téměř praskaly ve švech. Žáci, kteří v průběhu roku pracovali na své „vědecké“ práci, mohli své výsledky prezentovat ve třech sekcích:

  1. Přírodní a technické vědy – zde byly zařazeny příspěvky vztahující se k matematice, fyzice, chemii, biologii, geologii a technickým předmětům.
  2. Společenské vědy – práce se týkaly dějepisu, zeměpisu, občanské nauky a dalších společenskovědních předmětů.
  3. Humanitní vědy a umění – sekce se zabývala literaturou, cizími jazyky a uměleckými disciplínami.

Mimo tyto sekce byla k dispozici také „Mozkovna“ (vědecko-společenská místnost), ve které mohli účastníci konference v klidu diskutovat o oblastech svého výzkumu a svých zájmů, navazovat kontakty a přátelství a vyměňovat si zkušenosti.

Co zaujalo rodiče žáků, kteří se přišli na konferenci podívat? Vysoká odbornost jednotlivých příspěvků, přednášející v anglickém jazyce a počet přednášejících žáků (dosáhl rekordního počtu 75).

3. dětská vědecká konference v Uherském Hradišti (foto: PhDr. Věra Olšáková)Věříme, že žáci navzájem poznali nové přátele a kolegy, kteří sdílejí podobné zájmy a s nimiž mohou navázat spolupráci. Vyzkoušeli si svou schopnost prezentovat nabyté znalosti bez stresu z kritiky a soutěžení a pokusili se také reagovat na dotazy publika, podělit se s ostatními o výsledky své práce a svého snažení a především nasát atmosféru skutečných vědeckých konferencí. Více o konferenci najdete na www.zsctyrlistek.cz a www.dtvocko.cz.

Související odkazy

Zpět