Přednáška doc. Stejskala: Životní styl a návyky se budují od první třídy

Životní styl a zdravý přístup ke svému tělu a k pohybu je důležitou součástí spokojeného života. Proto přinášíme přednášku především pro učitele a rodiče školních a předškolních dětí - jak u nich od raného věku tyto důležité zásady budovat.

doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.
16.6.2015, 14:00  —  16.6.2015, 16:00
50 Kč
ZŠ a MŠ Jana Železného, sídl. Svobody 3578/79, 796 01 Prostějov

Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc. působí na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií, Katedře podpory zdraví.

Po promoci jsem 21 let pracoval na Lékařské fakultě (LF) University Palackého (UP) v Olomouci. Potom jsem 6 let vedl Ústav národního zdraví pro vrcholový sport (později Ústav sportovní medicíny) v Praze a od roku 1990 Ústav tělovýchovného lékařství na III. LF UK Praha. Od roku 1994 jsem pracoval 17 let na Fakultě tělesné kultury (FTK) UP, kde jsem zastával dvě funkční období funkci proděkana pro vědeckobadatelskou činnost a dvě funkční období funkci předsedy AS FTK a člena AS UP. Pracovní poměr na FTK UP jsem skončil k 31. 8. 2011. Od 1. 4. 2012 jsem nastoupil na Fakultu sportovních studií Masarykovy Univerzity v Brně (katedra Podpory zdraví).

Na FTK UP jsem garantoval řadu předmětů (fyziologie a fyziologie zátěže, klinická patofyziologie tělesné zátěže pro fyzioterapeuty, podpora zdraví, management životního stylu, fyziologické aspekty individuálních a kolektivních sportů, základy výživy a první pomoc), spolu s prof. Hodaněm a dalšími členy katedry rekreologie FTK jsem založil studijní specializaci Podpora zdraví.

Většina lidí ví, že pohyb je pro fyzickou, psychickou a sociální pohodu - tedy zdravý život - důležitý. Lidé, kteří ho přesto v každodenním životě realizují jen minimálně, jsou možná zatíženi nepříjemnými pocity z dětství - z výkonnostně nebo soutěživě vedené tělesné výchovy (příp. sportovních kroužků) anebo nezažili, že časová investice do pohybové aktivity se vyplatí.

Chceme ukázat smysl, proč a jak dětem zprostředkovávat již v raném věku radost z pohybu - tak aby se mohl stát trvalou součástí životního stylu a pozitivně ovlivňovat kvalitu jejich života.

Na přednášku je nutné se registrovat. Současně s vyplněním přihlášky odešlete, prosím, účastnický poplatek 50 Kč na účet č. 2500353055 / 2010 (jako VS použijte své telefonní číslo).

Za organizační tým
Alexandra Markovičová
a Tomáš Blumenstein (+420 603 726 030, tomas@blumenstein.cz)


On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

  1. účastník (vloženo 3.1.2017, 10:27:59)

Zpět