Mensovní seminář pro nadané – květen 2016

V květnu 2016 proběhl pětidenní seminář pro nadané studenty ve věku 12–18 let zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Účastníci absolvovali přednášky odborníků, exkurzi do výroby automobilů, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, navštívili Kutnou Horu společně s historickým centrem a stříbrnými doly a seznámili se s podobně orientovanými studenty z celé republiky.

Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová, Eva Staňková, Filip Oplt
5.5.2016, 10:05  —  9.5.2016, 16:00
Zbraslavice, okres Kutná Hora

Termín, místo

 • Termín: čtvrtek 5. 5. 2016 – pondělí 9. 5. 2016
 • Místo: Zbraslavice, okres Kutná Hora (mapy.cz)
 • Sraz účastníků: 5. 5. 2016 v 10:05, v Kolíně na hlavním nádraží
 • Ukončení: 9. 5. 2016 odpoledne, v Kolíně na hlavním nádraží

Program

 • Celý program byl zaměřený na rozšíření obzorů v oblasti technických oborů a přírodních věd.
 • Na přednáškové bloky byli účastníci rozděleni do dvou věkových skupin, abychom mohli obsah přednášek lépe zacílit.
 • Na teambuildingové aktivity a další program byli účastníci naopak věkově promícháni do družstev, aby se vzájemně obohatili a spřátelili.
 • Kompletní program najdete v přiloženém  PDF souboru (94 kB).

Výběr z přednášek

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. (stručný životopis na webu AV ČR)

Akademie věd České republiky

Co je chemické inženýrství, k čemu jsou fraktály a proč se chemické reaktory mohou chovat chaoticky?

Smyslem přednášky je ukázat studentům, že kromě jim vesměs známých chemických disciplín existuje docela fascinující svět chemického inženýrství. Jde o hybridní obor využívající nejen chemii, ale i matematiku a fyziku, a v poslední době stále více také biologii. Složitost chování chemických reaktorů je ilustrována s využitím jednoduchých fraktálních přístupů a podivných (chaotických) atraktorů. Podotýkám, že v přednášce nebudou žádné chemické vzorce, jen občas pár jednoduchých matematických výrazů a vztahů, zato hodně názorných obrázků.

doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice, Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Doprava a její možnosti
(pro mladší věkovou skupinu)
Doprava je důležitým oborem, který vstupuje do všech oblastí národního hospodářství zabezpečované různými profesemi a to vše pro různé druhy dopravy - silniční, železniční, leteckou, vodní a nekonvenční druhy dopravy.
Zvládání „velkých dopravních průšvihů“ v České republice
(pro starší věkovou skupinu)
Fungování dopravy je běžným lidským vnímáním bráno jako samozřejmost a většina osob si příliš nepřipouští fakt, že to samozřejmost není. Umíme ji zabezpečit v nestandardních podmínkách a jsme na to připraveni?

RNDr. Alena Drda Morávková, Ph.D., MBA

RNDr. Alena Drda Morávková, Ph.D., MBA (stručná charakteristika na webu PřF UK)

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Co jsou to viry a co nám dokáží natropit
(pro mladší věkovou skupinu)
Viry sice většina z nás na vlastní oči neviděla, ale zato jich spoustu zažila na vlastní kůži. Jak je možné, že tak malé organismy dokáží napáchat tolik škody jako třeba virus Ebola v Africe nebo virus Zika v Jižní Americe? V přednášce se nejprve seznámíme s tím co to vlastně viry jsou a jak vypadají. Uvidíme, že je to jejich biochemická podstata, která z nich dělá úspěšné parazity (nejen) našich buněk. Podíváme se na způsoby, jak můžeme proti virům bojovat a zároveň na způsoby, jakým viry všem našim snahám o likvidaci unikají.
Evoluce virů a jejich soužití s člověkem
(pro starší věkovou skupinu)
Viry jsou biologické entity na pomezí živých organismů a chemických sloučenin. Přes svojí jednoduchost mají obrovský globální dosah a v průběhu evoluce významně ovlivnili a ovlivňují populace svých hostitelů včetně člověka. Právě úzké spojení virů a jejich hostitelských buněk a organismů je zřejmě jedním z nejsilnějších hybatelů evolučních změn. V nekonečném zápase o nadvládu proti sobě bojují parazité a hostitelé. Díky tomuto boji vymýšlejí nové a nové inovace (jako třeba imunitní systém) a zároveň ani jeden nemůže vyhrát, protože by to vedlo k jeho zániku. Právě fascinující komplexnost tohoto soužití a rychlou proměnlivost virů bude náplní této přednášky.

Ing. Martin Sedláček

Ing. Martin Sedláček

Mensa ČR

3D tisk v praxi

Ing. Tomáš Blumenstein

Ing. Tomáš Blumenstein

Mensa ČR

Domácí kryptografie. Dozvíte se základní principy šifrování, naučíte se šifry vytvářet a zahrajete si šifrovanou hru.

Stavíme dům. Širší pohled na stavebnictví modelovaný na stavbě domu - od pozemku přes projekt, způsob výstavby, konstrukční materiály i vnitřní instalace.

Mgr. Eva Staňková

Mgr. Eva Staňková

Mensa ČR

Odborná angličtina. Přednáška nastíní rozdíly mezi jednotlivými styly v angličtině a češtině. Naznačí hlavní úskalí překladu odborného textu v porovnání s překladem uměleckým.

 

Exkurze: TPCA Kolín - prohlídka továrny

Exkurze do TPCA - Toyota Peugeot Citroën Automobile. Program:

 • video – výstavba, výroba a život v TPCA,
 • prohlídka výrobních hal na elektrických vláčcích,
 • nakonec prostor pro dotazy.

 

Reakce účastníků

Ve dnech 5. až 9. května se ve Zbraslavicích u Kutné Hory konal mensovní seminář pro nadané. Zde šedesát studentů, ve věku od dvanácti do osmnácti let, absolvovalo sérii přednášek, zaměřených od biologie až po stavbu elektronového mikroskopu. Studenti byli rozděleni do dvou skupin podle věku. Přednášky pak byly přizpůsobené věku posluchačů.

První den jsme navštívili Kutnou Horu společně s historickým centrem a stříbrnými doly. Večer pak následovala první přednáška, kde jsme se dozvěděli něco o chemických reaktorech a fraktálech. V pátek nás poté čekaly přednášky o organické chemii, dopravě a odborné angličtině. Přišla sobota a my jsem si ani neuvědomili, že jsme v polovině. Tento den jsme si vytiskli na 3D tiskárně přívěšky, dozvěděli se, jak správně postavit dům a nakonec jsme luštili šifry založené na posunech abecedy a dalších zajímavých tricích.

Každý den jsme měli volný čas, který jsme mohli trávit u sebe na pokojích, venku na hřišti nebo ve společenské místnosti. Každý večer pak byla společná hra, kdy jsme byli rozdělení na týmy a sbírali body. Po poslední soutěži, což byla velmi povedená šifrovačka po okolí, vyhrál tým s názvem Tháleti.

Zpět ale k programu. V neděli jsme měli přednášky o magnetické rezonanci, elektronové mikroskopii, evoluci virů a následovala kryptografie, kde jsme předváděli své šifry ostatním. Než jsme se nadáli, bylo pondělí a s ním spojené balení a odjezd. Cestou do Kolína jsme se ještě stavili v továrně na výrobu aut TPCA.

Já osobně jsem si seminář moc užil a doporučuji ho všem ostatním, kteří by o něm uvažovali.

Nakonec chci ještě poděkovat všem přednášejícím a organizátorům:

 • Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. - Co je to chemické inženýrství, k čemu jsou fraktály a proč se chemické reaktory mohou chovat chaoticky
 • Doc. Ing. Radovan Soušek, Ph. D. - Doprava a její možnosti, Zvládání „velkých dopravních průšvihů“
 • Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph. D. - Redoxní děje, Vazby v biochemicky významných látkách, Vzorce sacharidů
 • Mgr. Eva Staňková  - Odborná angličtina
 • Ing. Martin Sedláček – 3D tisk
 • Ing. Tomáš Blumenstein – Stavíme dům, Domácí kryptografie
 • Filip Oplt – pomocný organizátor, připravoval hry pro účastníky
 • Mgr. Václav Římal – Co prozradí atomová jádra aneb Magnetická rezonance
 • Doc. RNDr. Miroslav Cieslar, Csc. - Elektronová mikroskopie
 • RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph. D. - Evoluce virů a jejich soužití s člověkem, Co jsou to viry a co nám dokáží natropit

Jan Bohadlo (17 let)
Jiráskovo gymnázium, Náchod


Na začátku května jsem se zúčastnil mensovního semináře pro nadané, který skvěle zorganizovali Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová a Eva Staňková. Seminář proběhl v Rekreačním a sportovním středisku U Starého Rybníka ve Zbraslavicích ve dnech 5.–9. května. Účastníci semináře si mohli nejen rozšířit obzory v mnoha technických oborech, ale zároveň poznat spoustu skvělých a zajímavých lidí.

Ve čtvrtek 5. 5. kolem desáté hodiny ráno poté, co všichni účastníci úspěšně dorazili na místo srazu, to jest Kolín hl. n., jsme se rozdělili na dvě poloviny, kdy jedna jela do stříbrných dolů v Kutné Hoře a druhá do kostnice v Sedlci a na oběd s tím, že jsme se potom prohodili. Poté, co obě poloviny úspěšně absolvovaly obě části programu, jsme se autobusem přesunuli do již zmíněného Rekreačního a sportovního střediska U Starého rybníka, kde jsme se ubytovali. Pak jsme absolvovali první přednášku semináře, která byla o chemickém inženýrství. Po přednášce následovala večeře a den byl zakončen seznamovací hrou ve formě živého pexesa.

V následujících dnech jsme se naučili opravdu mnoho zajímavých věcí od spousty zajímavých lidí. Nahlédli jsme jak do základů biochemie, evoluce virů, tak i do základů 3D tisku, dále jsme se dozvěděli něco o tom, jak stát může řešit krizové situace nebo vůbec, co to krizová situace je. Mimo tyto poněkud specifické věci jsme se ale dozvěděli i několik praktických rad do života, a to třeba jak postupovat při plánovaní stavby rodinného domku nebo i jak efektivně překládat z češtiny do angličtiny a naopak.

Celý seminář nám pak zpestřovala „domácí kryptografie“, což byla sezení před tabulí, na kterou nám Tomáš promítal různé šifry, které jsme následně více či méně úspěšně řešili. Zároveň nám bylo vysvětleno jak postupovat při vymýšlení šifry a dostali jsme možnost vymyslet a následně otestovat na ostatních vlastní šifry.

Dalšími super aktivitami byly týmové hry jako milionář a šifrovačka, které vymýšlel Filip Oplt a na kterých jsme si užili spoustu srandy s našimi týmy.

Poslední den jsme byli na velmi pěkné exkurzi v TPCA, kde jsme viděli „rychlovýrobu“ aut, které se účastnila spousta obřích „robotů“, což jsem osobně shledal velmi zajímavým, dále jsme se dozvěděli nějaké základní principy zdejší organizace a na závěr jako sladkou tečku jsme si dali high five s místním dělníkem. Po exkurzi následoval zdaleka nejhorší bod programu a tím byl konec. A tak asi zhruba kolem druhé hodiny odpoledne na nádraží v Kolíně skončil mensovní seminář pro nadané.

Mohu-li do toho vnést i osobní hodnocení, tak jak už je asi zřejmé, tak seminář se mi opravdu velmi líbil. Nejenže jsem se naučil mnoho nových, užitečných a zajímavých věcí z různých oborů, ale hlavně jsem potkal spoustu opravdu zajímavých a skvělých lidí.

Richard Veselý (16 let)
Gymnázium Budějovická, Praha 4

Související odkazy

Mensovní seminář pro nadané – květen 2016
10.5.2016 Lenka Šnajdrová

Zpět