Kolorování velkých obrazů měsíců v roce

Tuto skupinovou aktivitu provádíme pravidelně vždy na začátku nového měsíce.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
1.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Učíme se tím vnímat změnu měsíců v průběhu roku, jejich název a také charakteristické činnosti typické pro daný měsíc. Dále procvičujeme spolupráci, kooperaci, ohleduplnost, ale také zacházení s vodovými barvami, držení štětce a samostatnou přípravu na tuto činnost i pozdější úklid.

Práce s velkými obrazy měsíců v roce v návaznosti na roční doby – kolorování

Související odkazy

Kolorování velkých obrazů měsíců v roce (MŠ Holýšov)
3.11.2012 Marie Čermáková

Zpět