Kalendář událostí

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 0


Skládání velkých obrazů měsíců v roce

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
3.1.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Tuto aktivitu provádíme na začátku nového ročního období. Podporujeme spolupráci ve skupině a analyticko-syntetické dovednosti. Děti sestavují „rozstříhané“ velké barevné obrazy s činnostmi a zvyky v daných měsících.


Projekt 100 vědců do škol

Mgr. Zuzana Kostková
10.1.2013  —  12.1.2013

Projekt 100 vědců do škol našel své příznivce i v KND Gymnázia Strakonice.


Kouzelné zimní kreslení zmizíkem do inkoustu

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
11.1.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Tuto aktivitu jsme prováděli v měsíci lednu. Motivací ke kresbě byla pohádka o sněhové vločce Krystalce, která si udělala zdobenou sukýnku a paraplíčko, aby se mohla cestou z nebe vznášet a ne jen padat přímo rychle dolů na zem.


Popelčiny úkoly

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
22.1.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V týdenním tematickém celku „Jak to bylo s Popelkou a taky jiné pohádky“ jsme si společně vyprávěli pohádku o Popelce. Následně jsme si zahráli na holoubky, kteří přiletěli Popelce pomoci splnit úkoly od macechy.


Záznam komiksového příběhu

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
25.1.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Cestu ke znaku můžeme dětem zprostředkovat již v předškolním věku. Sledovat příběh, „číst“ jej z obrázků a pak „zapsat a přečíst“ ten svůj – to jsme zkusili v závěru pololetí s předškolními dětmi.


Stavba domu podle plánku – spolupráce ve dvojici

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
1.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

S dětmi jsme si v této dopolední aktivitě nejprve povídali o tom, co najdeme v různých místnostech domu či v bytě.


Vyrábíme divadlo

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
5.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Tato skupinová práce vznikala v postupně v průběhu tří dnů. Ráno jsme si společně zahráli s malým marionetovým divadélkem pohádku o království, kde byla smutná princezna.


Malujeme bacily

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
25.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V návaznosti na televizní „Kostičky“ – „BACILY SE NEMYLY“, jsme si povídali o tom, jak se chovat, abychom byli zdraví.


Výzdoba třídy na karneval – kresba na nafukovací balonky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
26.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Tak jako každý rok se i letos v naší MŠ konal maškarní karneval. Na výzdobě třídy se vždy podílejí děti samy.


Karnevalové škrabošky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
26.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Letošní karneval ve školce jsme využili mimo jiné také k tomu, abychom zařadili do dopoledních činností prvky kombinatoriky.


Dopolední chvilka s NTC

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
27.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V návaznosti na NTC systém cvičení zařazujeme pravidelně do dopoledních aktivit různé prvky na posílení akomodace oční čočky.


To je naše tělo, povídání o zdraví

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
28.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V tomto tematickém celku si povídáme o tom, co je zdravé, jak předcházet nemoci, kde nás léčí apod.


Značky aut a asociační rýmy

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
28.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Poté, co se děti naučí značky aut, učíme se k nim asociační rýmy. Každá značka auta má svůj asociační rým, například: „Citroen, podej fén. Volvo, zabočte hned vlevo.“


Sendvič 2013

2.3.2013, 15:00  —  2.3.2013, 20:00
100 až 500 Kč
kdekoli (on-line soutěž)

Týmová internetová hra, při níž budete moci prověřit nejen svoje logické uvažování a schopnost luštit šifry, ale musíte také vědět, kde hledat informace a využijete i svůj všeobecný rozhled.
Akci nepořádá Mensa ČR.


Vlajky států s asociačními obrázky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
7.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V NTC systému učení je jednou z aktivit práce se znakem, konkrétně s vlajkami států. Nejde o pouhé zapamatování, ale stimulaci dvojitých asociací, tedy každý stát má svůj asociační obrázek, který děti přiřazují ke konkrétní vlajce.


Velikonoční vajíčka, prvky kombinatoriky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
7.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Využití prvků kombinatoriky v návaznosti na Velikonoce, rozvoj grafomotorických dovedností.


Chůze po obrubníku

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Mnohé z aktivit NTC systému učení je možné provádět běžně, v životě, bez přípravy pomůcek, či jiné přípravy předem. Toto je v metodě stěžejní, stavět na přirozených situacích a hledat příležitosti v životě, v tom, co děti obklopuje.


Části lidského těla – puzzle

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

K procvičení částí lidského těla jsme využili tematické puzzle, kde je vyobrazeno zvlášť lidské tělo a vedle něj jeho jednotlivé části. Děti pracovaly ve dvou skupinách: chlapci s obrázkem chlapce, děvčata skládala děvče.


Jaké máme obchody ve městě

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
11.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Rozhlížet se kolem sebe a využívat běžných situací k učení, to je jedním z principů NTC sytému učení. Poté, co jsme se naučili značky aut a pracujeme s vlajkami v rámci seznamování  se znaky, jsme vyrazili do ulic s fixou a kartonovými papíry.


Kreslení na glóbus

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
14.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V souvislosti s NTC systémem učení, v návaznosti na práci s vlajkami jsme si povídali s dětmi o kontinentech a jednotlivých státech, které se na nich nacházejí. Děti si pak prohlížely kartičky ze společenské hry „Děti světa“ a následně kreslily tyto motivy na velký nafukovací míč – globus rychlomazací fixou.


Kolik co stojí?

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
14.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Cílem této aktivity, kdy jsme si hráli na nakupování, bylo zaznamenat dle slovních pokynů učitelky, kolik peněz zaplatíme za určené potraviny.


Kresba plánku města podle stavby

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
14.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V tematickém týdnu „Jaké máme obchody ve městě“ jsme vytvářeli město z různých druhů dřevěných kostek. Dokončenou stavbu jsem následně kreslili obyčejnou tužkou.


Závoz zboží do obchodu s ovocem a zeleninou

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
20.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Dopolední aktivity vztahující se k ovoci a zelenině jsme začali tím, že jsme „vozili“ zboží do odpovídajícího obchodu – zelenina zvlášť, ovoce zvlášť. Děti rozdělovaly obrázky a kartičky do příslušných skupin a zároveň pod ně skládaly jejich název rozstříhaný dle slabik.


Testování IQ na ZŠ Easy Start

Mgr. Hana Paušová
20.3.2013, 13:00
150 Kč
ZŠ Easy Start, Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň 2-Slovany

Dne 20. března 2013 se na ZŠ Easy Start uskuteční testování IQ dětí ve věku od 5 do 15 let prováděné Mensou ČR. V jedné z učeben připravené k těmto účelům se dětem bude věnovat akreditovaná testující Mensy ČR se zaměřením na testování dětí.


Kreslení s využitím centrofixů

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
25.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Pokud chceme, aby se děti v kresbě více zaměřily na zpracování detailu, můžeme jim nabídnout grafický materiál s tenkou stopou. Tentokrát děti použily na konturu černé centrofixy v hotových pracích se opravdu objevilo zakreslení detailů ve větší míře, než pokud děti pracují pouze s pastelkami. 


Třídíme barevné bonbony

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
29.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

K aktivitě, ve které jsme třídili dle barev, jsme použili společenskou hru barevné bonbóny, a pravidla jsme si upravili podle sebe.


Seznam.cz ABAKU Liga

Organizátorem soutěže je MATHRIX 42 s.r.o.
1.4.2013  —  31.5.2013
celá ČR (on-line nominace), Praha (finále)

Seznam.cz ABAKU Liga je soutěž určená studentům středních škol. Na soutěži se organizačně podílí i Mensa ČR.


Vlajky států, soutěž družstev

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

K této aktivitě byly děti rozděleny do dvou družstev (chlapci a děvčata). V prostoru třídy na koberci byly volně rozloženy vlajky států a kartičky s asociačními obrázky.


První jarní květy

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
10.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Jeden kvítek, druhý, třetí,
kdepak se tu vzaly, děti?
Jak by spadla zrovna z nebe
malá, žlutá sluníčka;
sedí v trávě vedle sebe,
kdo je pozná, Anička?


Spolupráce ve dvojicích, plošné vytváření, Květuščina zahrádka

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
12.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Veršovaná pohádka „Květuška a její zahrádka“ z Hrubínova Špalíčku veršů a pohádek nás inspirovala k aktivitě, ve které děti ve dvojicích vytvářely z barevných dřívek a dřevěných tvarů zahrádku pro Květušku, kterou jí zničila zlá Zimice.


Hry s obrázky jarních květin

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
12.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Obrazový materiál „jarní květy“ jsme s dětmi využili v rámci procvičování předmatematických dovedností.


Vycházka do lesa s kuličkami, lupami a dalekohledy

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
15.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Dlouho očekávané jaro konečně dorazilo a tak jsme vyrazili na dlouhou procházku do blízkého lesa s dalekohledy a lupami na pozorování, a pro zábavu se sáčkem kuliček.


Otáčení kolem osy, ranní chvilka s NTC

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
18.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Jedním ze základních prvků NTC je pravidelné otáčení kolem osy. Stalo se naším ranním rituálem.


Zvířátka a pexeso trochu jinak

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
22.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V tematickém celku o zvířátkách jsme si zahráli pexeso trošku jinak. Nejprve jsme hledali dvojice zvířat začínajících stejnou hláskou a spojovali je k sobě špejlemi. Následně jsme kartičky otočili na rub a hráli jsme pexeso, při němž jsme nehledali stejný obrázek, ale obrázky zvířat začínající stejnou hláskou.


Stavba bludiště podle plánku

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
26.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Tato aktivita vznikla zcela spontánně. Při volných ranních hrách Kubík nakreslil plánek bludiště, děti pak společně procházely jeho jednotlivá území, která pojmenovaly dle toho, jak je napadlo: „srdce bludiště, území nebezpečí, území králů, území dobra apod.“. Jednotlivá území opravdu vycházela z centrálního srdce bludiště, největšího seskupení caplla kostek.


6. ročník Logické olympiády

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
1.8.2013  —  25.11.2013
celá ČR (nominační kola), města ve všech 14 krajích ČR (semifinále), Praha (finále)

Do šestého ročníku Logické olympiády se v roce 2013 zaregistrovalo 41 109 soutěžících z 1 969 škol z celé České republiky. Z nominačních kol postoupilo celkem 2 067 účastníků, kteří se utkali v krajských kolech (semifinále). Do celostátního finále postoupilo 195 dětí a studentů, kteří mezi sebou soutěžili koncem listopadu v Míčovně Pražského hradu.


CTYOnline pro nadané středoškoláky

Ing. Jeanne Bočková
4.9.2013  —  15.9.2013

Studovat kurzy CTY Online znamená opravdu dobře se připravit na studium na prestižních univerzitách. Vyberte si z nabídky kurzů zaměřených na matematiku, chemii, biologii, fyziku a samozřejmě angličtinu a studujte s ostatními studenty z celého světa pod vedením amerických a českých instruktorů.


Noc vědců 2013

27.9.2013
Brno, České Budějovice, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Slaný, Zlín

Automobil potřebuje energii k rozjezdu, motýl k rozletu, květina k rozkvětu. K čemu potřebuje energii vědec? Přece k poznání! Poznejte, co žene vpřed odborníky z univerzit, science center, hvězdáren či planetárií! Kousek své energie vám právě vědečtí profesionálové předají 27. září, a to na mnoha místech celé republiky.


Týden vědy a techniky 2013

Akademie věd České republiky
1.11.2013  —  15.11.2013
vstup zdarma
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Pardubice, Plzeň, Praha, Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem, Zlín

Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice. Koná se každoročně v měsíci listopadu, letos proběhne v pořadí již 13. ročník.


INTERnetová LOgická Soutěž (INTERLOS) 2013

30.11.2013, 15:00  —  30.11.2013, 20:00
účast je zcela zdarma
kdekoli (on-line soutěž)

Nejen informatická soutěž pořádaná Fakultou informatiky MU Brno.Zpět