Kalendář událostí

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 0


Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Praha, 18. ledna 2016)

Lucie Měchurová
18.1.2016, 16:00  —  18.1.2016, 19:00
500 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.


Systematický úvod do problematiky nadání (pro školní koordinátory péče o nadání)

Mgr. Dana Havlová, Mgr. Dagmar Malinová, Ph.D.
3.2.2016, 9:00  —  3.2.2016, 15:00
640 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání, vzdělávacích potřeb nadaných žáků, forem práce s nadanými žáky, formami nadání, institucemi, které se nadaným věnují a jejich nabídkou.


Konference Mensa pro rozvoj nadání – únor 2016

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. Dana Havlová, Ing. Hana Kalusová a další
23.2.2016, 8:00  —  24.2.2016, 14:00
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, 118 00 Praha (1. den) / Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha (2. den)

Konference se konala ve velmi příjemném a inspirativním prostředí Poslanecké sněmovny ČR. Úvodem konference hovořila paní doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. o současném vývoji v péči o nadané a talentované děti z dlouhodobého pohledu.


Mensa NTC Learning II – Rozšíření metody (Praha, 25. února 2016)

Mgr. Dana Havlová
25.2.2016, 10:00  —  25.2.2016, 15:00
950 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning I – Úvod do metody (Praha, 17. března 2016)

Mgr. Dana Havlová, Mgr. Tereza Beníšková
17.3.2016, 10:00  —  17.3.2016, 15:00
950 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Praha, 21. března 2016)

Lucie Měchurová
21.3.2016, 16:00  —  21.3.2016, 19:00
500 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.


Cizí dítě v našem bytě (beseda nejen pro hostitelské rodiny)

PhDr. Eva Vondráková, Ing. Alena Bělohlávková a studenti: Lea (Německo), Deva (Indonésie), Linda (Čína) Lucia (Paraguay)
14.4.2016, 17:00  —  14.4.2016, 19:00
20 Kč pro členy STaN, 60 Kč pro nečleny
ZŠ Mohylová 1963/2, 155 00 Praha 13, Stodůlky

Společnost pro talent a nadání (STaN) zve rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných na 152. setkání Klubu rodičů (i prarodičů) a učitelů, tentokrát na téma „Cizí dítě v našem bytě“.


Mensa NTC Learning II – Rozšíření metody (Praha, 16. dubna 2016)

Mgr. Dana Havlová, Mgr. et Mgr. Michaela Rinková
16.4.2016, 10:00  —  16.4.2016, 15:00
950 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning III – Závěrečný seminář (Praha, 11. května 2016)

Mgr. Dana Havlová, Ing. Pavlína Boučková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
11.5.2016, 9:30  —  11.5.2016, 16:30
1050 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Co v televizní reportáži o nadaných nebylo

PhDr. Eva Vondráková
12.5.2016, 17:00  —  12.5.2016, 19:00
20 Kč pro členy STaN, 60 Kč pro nečleny
ZŠ Mohylová 1963/2, 155 00 Praha 13, Stodůlky

Společnost pro talent a nadání (STaN) zve rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných na 153. setkání Klubu rodičů (i prarodičů) a učitelů, tentokrát na téma „Co v televizní reportáži o nadaných nebylo“.


Konference CAPARD: Vychovávejme své dítě aktivně, věnujme mu přítomný okamžik

Marek Herman, Lucie Königová, Patty Hannan, Eva Katrušáková a další přední odborníci zabývající se rozvojem dětí
17.5.2016, 9:00  —  17.5.2016, 17:00
Lucerna – kinosál, Vodičkova 704/36, 110 00 Praha, Nové Město

Konference je určena především učitelům MŠ, ZŠ, jeslí, mateřských center, hlídacích koutků, speciálním pedagogům, ale také rodičům se zájmem o rozvoj svého dítěte. Pořadatelem konference je CAPARD.


Mensa NTC Learning III – Závěrečný seminář (Praha, 8. června 2016)

Mgr. Dana Havlová, Ing. Pavlína Boučková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
8.6.2016, 9:30  —  8.6.2016, 16:30
1050 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Péče o nadané jako součást zodpovědného přístupu k vývoji společnosti

PhDr. Eva Vondráková
13.6.2016, 8:30  —  13.6.2016, 16:00
800 Kč (základní účastnický poplatek) / 500 Kč (člen STaN) / 300 Kč (studenti, důchodci, MD, zástupci škol Prahy 13)
Obřadní síň radnice Prahy 13, Nové Butovice, Sluneční náměstí 13 (Metro B Hůrka)

Společnost pro talent a nadání (STaN) zve učitele, psychology, rodiče nadaných dětí i další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných na 67. pracovní den Společnosti pro talent a nadání (STaN), tentokrát na téma „Péče o nadané jako součást zodpovědného přístupu k vývoji společnosti“.


Příměstský tábor Intellectus, Praha (4.–8. 7. 2016)

tel.: +420 720 562 295, e-mail: info@intellectus.cz
4.7.2016, 9:00  —  8.7.2016, 17:00
4250 Kč/dítě (cena zahrnuje odborný program, vstupy, materiál pro tvorbu a pokusy, stravu)
Škola Pecka, Na Sypčině 648/12, 147 00 Praha-Podolí

Netradiční příměstský tábor, kde se děti baví a vzdělávají. Vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let. Akci nepořádá Mensa ČR.


Příměstský tábor Intellectus, Praha (11.–15. 7. 2016)

tel.: +420 720 562 295, e-mail: info@intellectus.cz
11.7.2016, 9:00  —  15.7.2016, 17:00
4250 Kč/dítě (cena zahrnuje odborný program, vstupy, materiál pro tvorbu a pokusy, stravu)
Škola Pecka, Na Sypčině 648/12, 147 00 Praha-Podolí

Netradiční příměstský tábor, kde se děti baví a vzdělávají. Vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let. Akci nepořádá Mensa ČR.


9. ročník Logické olympiády

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
1.8.2016  —  28.11.2016
celá ČR (nominační kola), města ve všech 14 krajích ČR (krajská kola pro kategorie A, B, C), vybraná okresní města (okresní kola pro kategorii MŠ), Praha (finále pro kategorie A, B, C)

Do devátého ročníku Logické olympiády se v roce 2016 zaregistrovalo 61 451 soutěžících z 2 902 škol z celé České republiky. Z nominačních kol postoupilo celkem 2 146 účastníků, kteří se utkali v krajských kolech (semifinále). Do celostátního finále postoupilo 196 dětí a studentů, kteří mezi sebou soutěžili koncem listopadu v Míčovně Pražského hradu.


Mensa příměstský camp Praha – srpen 2016

Miron Ilinčev
1.8.2016, 8:30  —  5.8.2016, 15:00
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Jelikož všechny naše děti milují hry, přišlo nám jako dobrý nápad přihlásit se na tábor Mensy. Nakonec byl ale zážitek z tábora tak silný, že se to ukázalo být nápadem skvělým. Posuďte z reakce nejstaršího synka...


Příměstský tábor Intellectus, Praha (15.–19. 8. 2016)

tel.: +420 720 562 295, e-mail: info@intellectus.cz
15.8.2016, 9:00  —  19.8.2016, 17:00
4250 Kč/dítě (cena zahrnuje odborný program, vstupy, materiál pro tvorbu a pokusy, stravu)
Škola Pecka, Na Sypčině 648/12, 147 00 Praha-Podolí

Netradiční příměstský tábor, kde se děti baví a vzdělávají. Vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let. Akci nepořádá Mensa ČR.


Registrace do CTM Online kurzů v angličtině - pro středoškoláky

1.9.2016  —  14.9.2016

Registrace středoškoláků do podzimních kurzů CTM ONLINE PROGRAMU. Studium v angličtině.


Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty 2016

Georgi Burlakov, Ph.D., Sasha Prokosheva, M.A., Oleg Sidorkin, M.A., Samuel Škoda, MSc, Dmytro Vikhrov, Ph.D., Paul Whitaker, M.A.
19.9.2016  —  9.12.2016
seminář je pro účastníky zdarma (je podpořen z prostředků MŠMT)
CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI), sdílené pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, pořádá seminář s názvem „Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty“.


Mensa NTC Learning I – Úvod do metody (Praha, 7. října 2016)

Mgr. Dana Havlová, Mgr. Tereza Beníšková
7.10.2016, 9:00  —  7.10.2016, 15:00
950 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Praha, 10. října 2016)

Lucie Měchurová
10.10.2016, 16:00  —  10.10.2016, 19:00
500 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.


Škola hrou počtvrté

Alena Vávrová, vavrova@zskodanska.cz
5.11.2016, 9:00  —  5.11.2016, 17:00
0
ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 16, Praha 10

Seminář zaměřený na využití her ve výuce a při práci s talentovanými dětmi.


Mensa NTC Learning II – Rozšíření metody (Praha, 8. listopadu 2016)

Mgr. Dana Havlová, Mgr. et Mgr. Michaela Rinková
8.11.2016, 10:00  —  8.11.2016, 16:00
950 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Den otevřených dveří, herní odpoledne a testování IQ na Mensa Gymnáziu

Marcela Fatrová (informace o škole), Zuzana Poláková (testování IQ)
7.12.2016, 10:00  —  7.12.2016, 15:00
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří na Mensa gymnáziu, který je doprovázen dalšími mensovními aktivitami.


Mensa NTC Learning II – Rozšíření metody (Brno, 13. prosince 2016)

Mgr. Dana Havlová, Mgr. et Mgr. Michaela Rinková
13.12.2016, 9:00  —  13.12.2016, 15:00
950 Kč
Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 980/55, 616 00 Brno, Veveří

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.Zpět