Kalendář událostí

Archiv - Maxík – herní klub rodičů a dětí

Rok: 2012 | 2011


Navlékání korálků podle slovních pokynů

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
17.10.2012, 17:30  —  17.10.2012, 19:00
Třída 1. máje č.p. 387, 345 62 Holýšov

V návaznosti na veršovanou pohádku, „Princeznička na bále“ jsme ve dvojicích navlékali korálky dle slovních pokynů učitelky. Bylo nutné sledovat počet a barvu, ale také domluvit se s kamarádem. Zpětná kontrola proběhla společně, položením všech šňůrek s korálky v řadě vedle sebe a děti samy hledaly, kde se stala chyba.


Modelování číslic a odpovídajícího počtu teček

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
17.10.2012, 17:30  —  17.10.2012, 19:00
Třída 1. máje č.p. 387, 345 62 Holýšov

Aktivita byla prováděna s 5-6letými dětmi v rámci utváření předmatematických představ. Nejprve jsme si v komunikačním kruhu společně vytvořili číselnou řadu od 1 do 10 a k ní přiřazovali kartičky s odpovídajícím počtem černých puntíků. Děti následně v závěrečné části modelovaly z kuličkové modelíny tvary jednotlivých číslic a k nim odpovídající počet kuliček. Zapojením hmatu v návaznosti na znak dojde k upevnění, posílení a zapamatování si čísla jako označení odpovídajícího množství.


Opisování názvů pohádkových postav

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
17.10.2012, 17:30  —  17.10.2012, 19:00
Třída 1. máje č.p. 387, 345 62 Holýšov

Již v předškolním období se děti učí vnímat psanou podobu jazyka. Nejde o čtení, či nácvik psaní, ale opravdu jen o to, spojit si určité slovo, název, jméno atd. s jeho psanou podobou, přirozeně a v době, kdy o to dítě samotné již má zájem. Jeden týdenní tematický celek jsme měli zaměřený na pohádky.


Volné hry s vlajkami a kontinenty

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
10.11.2012, 8:30  —  10.11.2012, 11:30
Třída 1. máje č.p. 387, 345 62 Holýšov

Ukázka dopolední činnosti pro předškoláky v herním klubu Maxík.


Den plný her na tvrzi v Puclicích

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
15.12.2012, 16:00  —  15.12.2012, 20:00
Tvrz v Puclicích (mezi Horšovským Týnem a Holýšovem)

15. prosince 2012 jsme se sešli opět na tvrzi v Puclicích, kde má své sídlo místní knihovna. Hrály se společenské hry, psala se vánoční přání na lampionky štěstí a ty se vypouštěly v samém závěru sobotního odpoledne.


Vánoční zdobení stromku pro zvířátka

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
24.12.2012
les nedaleko Holýšova

Stalo se již tradicí, že na Štědrý den po obědě vyrážíme společně s těmi, kdo potřebují ven do lesa víc, než uklízet, zdobit vánoční stromek pro zvířátka a nasypat kaštany a jablka do krmelce.Zpět