Kalendář událostí

Archiv - MŠ Holýšov – Modrá třída

Rok: 2013 | 2012


Překresli tečky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
14.9.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Děti měly za úkol obkreslit stejný počet teček různými způsoby. Před děti byla položena kartička s libovolným počtem černých puntíků. Společně jsme je spočítali a hovořili o tom, jak jsou umístěny.  Nato děti dostaly prázdné kartičky stejného formátu a vymýšlely různé konfigurace jejich seskupení, které zaznamenávaly černým fixem. Počet stále musel odpovídat určenému počtu na začátku aktivity.


Dokresli loutky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
21.9.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V tematickém celku „Zahrajem si pohádky“ jsme hádali názvy pohádkových postav napsané na kartičkách. Určovali jsme první hlásku, vytleskávali po slabikách a porovnávali dlouhá a krátká slova.


Kolorování velkých obrazů měsíců v roce

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
1.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Tuto skupinovou aktivitu provádíme pravidelně vždy na začátku nového měsíce.


Ranní chvilka s míčky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
1.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Prvky NTC systému učení lze vkládat do běžného režimu dne kdykoliv, zde pro ilustraci ukazujeme „obyčejnou“ hru s míčky.


Kdo je dnes ve školce? Práce s čísly, ranní přehled o dětech v MŠ

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
1.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Naším pravidelným ranní rituálem je umístění značky do odpovídající řádky tak, jak budou děti v ten den v MŠ.


NTC chvilka s velkými míči

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
3.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Činnosti zaměřené na aktivní využití míčů jsou primárně prováděny v rámci stimulace akomodace oční čočky. Autor metody upozorňuje na problém s nadměrným sledováním televize a PC již od raného věku a upozorňuje, že je nutné posilovat akomodaci oční čočky, k čemuž nejvíce napomáhají činnosti s míči, házedly, létacími talíři apod. Děti tím navíc trénují pozornost, postřeh a při házení, koulení a odrážení ve dvojicích i vzájemnou spolupráci.


Cvičení rovnováhy na vycházce do lesa

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Dle videozáznamu z podzimní vycházky lze poznat, že chvilky s NTC je možné najít i v těch nejběžnějších činnostech, jako je „obyčejná“ vycházka do lesa.


Vycházka s míči a křídami

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
17.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V pěkném počasí využíváme otevřené basketbalové hříště, kam chodíme kreslit křídami, čímž posilujeme grafomotoriku, a hrát si s míči, což je jedním z prvků NTC systému učení.


Vyrobím si svou loutku

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
30.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Nůžky, papír, lepidlo, taky pastelky,
vyrobíme strašidlo, nebo loutku z Popelky.
Přijďte potom děti ke mně,
pohádku si zahrajeme.


Co najdeme v lese

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V týdenním tematickém celku jsme se učili poznávat rozdíl mezi stromy listnatými a jehličnatými. Povídali jsme si o změnách ročních období a o tom, jak vypadá les na podzim.


Co najdeme v lese, slovní diktát

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Kam jsi kotě zabloudilo,
aby ses tu neztratilo!
Tady bydlí zvířátka,
nechodí k nám za vrátka.
Hříbky, houby rostou tam,
už jich plný košík mám.
Stromy jsou tu vysoké
a jahůdky slaďounké.


Odpoledne s pohádkou „Jak dvě kapky putovaly“

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
9.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V návaznosti na NTC systém učení jsme pracovali s myšlenkovou mapou a trénovali kreativní přístup k práci s textem.


Hrajeme si s listím, číselná řada od 1 do 10

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
9.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Úvodní aktivitou do celého dopoledne byla pohybová hra, vítr a podzimní listí. Za doprovodu klavíru děti běhají mezi velkými barevnými papírovými listy. V okamžiku, kdy hudba přestane hrát, se děti postaví na jeden z listů, barvu určí učitelka.


Plody podzimu

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
13.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Děti měly tentokrát za úkol natisknout do řádky tolik razítek s podzimními motivy, kolik určovala číslice na začátku řádky s odpovídajícím počtem teček u ní vyznačených.


Kontinenty, barvy olympijských kruhů

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
14.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Dříve než jsme se pustili do vlajek států, jednoho okruhu z NTC systému učení, seznámili jsme se s jednotlivými kontinenty na naší planetě.


Overbally ve školce

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
20.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Řada činností, které se provádějí v MŠ probíhá v kruhu na koberci. V loňském školním roce jsem se na ročním kurzu psychosomatiky dověděla o overballech, zdravotních míčích, které se používají na cvičení, ale také na sezení, pro stimulaci a aktivizaci posturálního svalstva a k posílení rovnováhy.


Děti z celého světa

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
22.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V tematickém celku „Kde bydlím“ jsme si mimo jiné povídali o to, že náš domov je celá planeta Země, že na ní bydlíme spolu s dalšími lidmi a že ne všichni jsou stejní a ne všichni žijí stejně. Společně jsme vytvořili pavučinku přátelství.


Kde bydlím

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
26.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V tematickém celku „kde bydlím“ si povídáme o tom, kde a jak bydlíme. Chodíme po městě a hledáme místo, odkud nás rodiče vodí do školky a učíme se znát svou adresu.


Učíme se sami: vlajky států s asociačními obrázky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
27.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Videosekvence s názvem „Učíme se sami“ vznikla zcela náhodně a neplánovaně v době, kdy do třídy přišla provozní pracovnice a potřebovala projednat nutnou záležitost. V tomto okamžiku jsme s dětmi opakovali vlajky států s asociačními obrázky, což je jedna z aktivit z NTC systému učení. Dala jsem dětem vybrat ze dvou možností: buď na mne počkají, nebo budou dále pokračovat samy tak, jako kdybych tam byla s nimi, nicméně musí se samy dohodnout mezi sebou.


Slovní diktát: dokresli dům a jeho okoí

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
30.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V této aktivitě jsme nejprve obtahovali v rytmu básničky obrysy předkresleného domu a učili se vnímat rozdíl mezi trojúhelníkem a čtvercem.


Kde bydlím, barevné domky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
3.12.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Skupinová stavba barevných domků, děti tyto domky stavěly v tříčlenných skupinách.


Pravidelná dopoledne v knihovně

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
17.12.2012
Městská knihovna, Americká 516, 345 62 Holýšov

Pravidelně 1x za měsíc chodíme s dětmi na dopoledne do městské knihovny.


Zdobení vánočního stromku, určování počtu prvků a řazení dle vzoru

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
18.12.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V této aktivitě jsme se učili vnímat číslice v souvislosti s odpovídající počtem prvků.


Vánoční bramborová tiskátka

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
19.12.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Touto aktivitou jsme se učili vnímat směr zleva doprava.


Skákací panáci, cvičení rovnováhy: prvky NTC systému učení ve volných chvílích v průběhu dopoledne

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
20.12.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Chvilka po svačině, před klidovou, aktivitou, po vycházce, když čekáme na oběd... tam všude lze vložit některý z prvků NTC systému učení a tak využít prostojové chvíle, při kterých se děti zároveň odreagují.


Rozloučení s kalendářním rokem, spaní ve školce – prosinec 2012

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
21.12.2012, 18:00
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Poslední den ve školce v kalendářním roce 2012 jsme se sešli v 18.00 v naší třídě, abychom se rozloučili se starým rokem. První část byla společná pro děti a rodiče, závěrečné nocování ve školce pak bylo záležitostí jen dětí.Zpět