Myšlenkové mapy s ročním plánováním

Marie Čermáková

Vypravme se, děti, hned
objevovat dětský svět
zamotaný v klubíčku,
kde kotě honí myšičku...

V letošním školním roce pracuji na třídě s předškolními dětmi a tak se snažím v maximální míře „vtáhnout“ děti dění a roční plánování není ničím výjimečným. Myšlenkové mapy pro zaznamenávání roční práce ve třídě jsou připraveny jako velké omalovánky, které si děti samy dotvoří, kolorují vodovými barvami.


V letošním školním roce jsme pracovali dle metodické publikace „Rok s kocourkem Matyáškem“. V rámci výchovně-vzdělávací práce se snažím v maximální míře „vtáhnout“ děti do dění, roční plánování není ničím výjimečným. Myšlenkové mapy pro zaznamenávání práce ve třídě byly připraveny jako velké omalovánky, které si děti samy dotvářejí. Otiskují na podklad prstovými barvami ruce a následně kolorují vodovými barvami dle určeného odstínu barevných klubíček. Každé klubíčko zastupuje integrovaný blok v návaznosti na ŠVP. Barevné odlišení vlnou odvíjející se od klubíček vyznačuje jednotlivá témata třídního vzdělávacího programu.

Myšlenkové mapy jsou ve dvojím provedení: jedna ve třídě, která je zde pro děti, a druhá v šatně, kde do ní mají možnost pravidelně nahlížet rodiče.

Myšlenková mapa v ročním plánování třídy MŠ

Video je součástí bakalářské práce Marie Čermákové, učitelky v Modré třídě MŠ Holýšov. Více informací a odkaz na celou bakalářskou práci najdete v našem článku.

Související odkazy

1.9.2012

Myšlenkové mapy s ročním plánováním (MŠ Holýšov)
21.9.2012 Marie Čermáková


Zpět