NTC učení realizované s abstraktními symboly vlajek států

Hana Plachá

Realizace tématu rozšiřujícího vzdělávací nabídku dle ŠVP školy pro děti skupinově integrované s potenciálem MRN.


Aktivity, které byly s dětmi v tomto tématu realizovány, byly zpracovány na podkladě materiálů metody NTC learning. Bylo využito jak nabídky pracovních listů, kartiček jednotlivých vlajek států, tak průvodní pohybová cvičení této metody motivovaná směrem k hrám s jednotlivými zeměmi či jejich skupinami. Děti téma velmi zaujalo a jako zpětná vazba pedagoga bylo dostatečným pomocníkem při diagnostickém hodnocení zrakové percepce u dětí, vnímání rozdílů, orientace v prostoru i v rovině za pomocí her, strategických činností za pomocí robotické interaktivní pomůcky Bee bot a zároveň velkým prostředkem v komunikaci dětí mezi sebou a rozvoji sluchové paměti a vnímání a mnoho dalších oblastí. To vše na základě zájmu o danou problematiku děti, ale i pedagoga vedlo ke spontánním činnostem a téma se povedlo rozvíjet po několik týdnů nadšenými účastníky vzdělávacího procesu. 

Související odkazy

3.3.2013

Klíčová slova: vlajky států, NTC učení

NTC učení realizované s abstraktními symboly vlajek (MŠ Veselá školka Šumperk)
3.3.2013 Hana Plachá
nejlíp zemi umíme, tu po které chodíme
nejlíp zemi umíme, tu po které chodíme
Rotační cvičení  kolem své osy NTC
Rotační cvičení kolem své osy NTC
Asociační hry- tato země přísluší kterému kamarádovi?
Asociační hry- tato země přísluší kterému kamarádovi?
Na skok v Africe
Na skok v Africe


Zpět