Jak jsme si poradili s tématem dopravy

Hana Plachá

V tématu dopravy jsme použili prvky metody NTC a mnoho dalších.


Nedílnou součástí ŠVP je téma rozšiřující znalosti předškolních dětí o dopravě. Jednotlivé prvky vzdělávací nabídky provázející tento tématický celek, byly směřovány k rozvoji jednotlivých konkrétních oslabených schopností a dovedností dětí ze skupiny, zjitěných při provádění průběžné individualizované diagnostiky dítěte. Za velký úspěch ve vzdělávání této skupiny dětí považuji zejména fakt, že většina vrstevníků se dokázala samostatně rozhodnout pro činnost dle svého zájmu, a tuto také bez problémů dokončit. Obrovský pokrok udělaly děti také ve schopnosti najít si patřičné informace v dostupných materiálech, vyhledané informace si zapamatovat, použít, vzájemně si sdělit a v neposlední řadě samostatně se dohodnout na výsledné podobě např. výtvarné koláže město, vlak. Celé téma bylo dětmi v praxi ověřeno a svou znalost dopravních situací si děti prověřily v interaktivní podobě na programu Autoškolák, na dopravním hřišti či úkolem pro děti a rodiče sledujícím konkrétní očekávané výstupy pro PŠV vycházející z RVP PV (Popiš a sleduj pozorně svou cestu do mateřské školy).

Související odkazy

1.5.2013

Jak jsme si poradili s tématem dopravy (MŠ Veselá školka Šumperk)
1.5.2013 Hana Plachá
zraková syntéza- skládáme obrázek z několika částí
zraková syntéza- skládáme obrázek z několika částí
...a jde nám to čím dál tím lépe
...a jde nám to čím dál tím lépe
dopravní značky procvičující jemnou motoriku? tak z pečících korálek.....
dopravní značky procvičující jemnou motoriku? tak z pečících korálek.....
A já si troufnu na semafor.....
A já si troufnu na semafor.....
Výtvarná koláž "Jede vláček Veseláček" je průvodcem ŠVP školy
Výtvarná koláž "Jede vláček Veseláček" je průvodcem ŠVP školy
v našem provedení doplněna i dopravními značkami z okolí železnice
v našem provedení doplněna i dopravními značkami z okolí železnice
Nástěnka v šatně- maminko, tatínku, poznáš tuhle značku?
Nástěnka v šatně- maminko, tatínku, poznáš tuhle značku?
Naše konstruktivní fantazie na kolech
Naše konstruktivní fantazie na kolech
Vršky od pet láhví jako stavební materiál
Vršky od pet láhví jako stavební materiál
Výborná tématická četba provázející projektové učení o dopravě
Výborná tématická četba provázející projektové učení o dopravě
..a zase ta auta
..a zase ta auta
Ve dvou se to lépe táhne...........
Ve dvou se to lépe táhne...........
pracovní listy rozvíjející zrakové vnímání, úchop psací potřeby, plynulost tahů
pracovní listy rozvíjející zrakové vnímání, úchop psací potřeby, plynulost tahů
Práce s pomůckami Ntc metody
Práce s pomůckami Ntc metody
Skvělá práce.........
Skvělá práce.........
Držím dobře tužku?
Držím dobře tužku?
Zraková paměť rozvíjená pomocí programu na interaktivní tabuli
Zraková paměť rozvíjená pomocí programu na interaktivní tabuli
Návyky při kreslení -nejdříve měkký psací nástroj,na větším formátu- tabuli, za účelem uvolnění velkých kloubů
Návyky při kreslení -nejdříve měkký psací nástroj,na větším formátu- tabuli, za účelem uvolnění velkých kloubů
Interaktivní pomůcka rozvíjející orientaci na ploše, umístění předmětu v síti, strategie plánující cestu k cíli
Interaktivní pomůcka rozvíjející orientaci na ploše, umístění předmětu v síti, strategie plánující cestu k cíli
Spolupráce ve dvojicích na základě instrukcí vrstevníka :Kam mám dojet?
Spolupráce ve dvojicích na základě instrukcí vrstevníka :Kam mám dojet?
S rozvojem kresby měníme povrchy
S rozvojem kresby měníme povrchy
...takhle nás to víc baví
...takhle nás to víc baví
pracujeme i s alternativní modelínou
pracujeme i s alternativní modelínou
Sudoku z literatury Se šikulou za dopravou
Sudoku z literatury Se šikulou za dopravou
....a zase to pexeso
....a zase to pexeso
Náš pohled na město - významný prvek- spolupráce s vrstevníky! aneb ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc!!
Náš pohled na město - významný prvek- spolupráce s vrstevníky! aneb ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc!!
Úkol pro děti a rodiče."Moje cesta do mateřské školy
Úkol pro děti a rodiče."Moje cesta do mateřské školy
...a já ji vidím takhle
...a já ji vidím takhle
Orientace na ploše i v prostoru...aneb "Nebydlíme blízko sebe?"
Orientace na ploše i v prostoru...aneb "Nebydlíme blízko sebe?"
a mě pomohl tatínek...
a mě pomohl tatínek...


Zpět