Proč chodím na Mensa gymnázium

Marcela Fatrová a Václav Spěvák

Rozhovor Marcely Fatrové (zástupkyně ředitelky Mensa gymnázia) s Václavem Spěvákem (studentem sexty) vyšel v srpnovém čísle mensovního časopisu.


Co máš na této škole nejraději?

To, co se skrývá pod letákovým heslem „individuální přístup“. To, že se mohu zabývat především tím, co mě zajímá. To, že nejsem posuzován dle výkonu v testech, ale podle toho, co umím a vím. Což ale není to nejdůležitější. Za nejlepší věc na škole považuji absenci přežitých autoritativních zvyků a postupů ve výchově a vzdělání a naopak oceňuji možnosti, které nabízí neautoritativní přístup – především partnerské a lidské vztahy s učiteli.

Co tě na tuto školu přivedlo?

Leták. Přečetl jsem si ho a nabyl jsem dojmu, že zde najdu spolužáky, se kterými si budu rozumět. Což se splnilo. Také tím, že škola změnila mě.

Jak tě změnila?

No, především jsem začal být snesitelnější člověk. Nesmírně jsem také rozvinul svoji schopnost vytvořit si názor. Poprvé v životě jsem si našel skutečné přátele a změnil se i systém hodnot, které uznávám, a změnily se i cíle, které mám.

V čem spočívá schopnost vytvořit si názor?

Především v kritičnosti vůči sobě. V tom, že hledáš takové informace, které vyvrací tvůj dosavadní postoj. Nehledáš argumenty pro potvrzení svého mínění, ale proti němu. Zformuluješ nějakou myšlenku, názor a pak ji zkusíš sám kritizovat z pozice lidí, o kterých víš, že by s tebou a s touto myšlenkou nesouhlasili.

A tuto schopnost ti dala škola?

Ano, a především jeden nejmenovaný profesor.

Co bys naopak na škole změnil?

Vždy a všude se vyskytují nějaké krátkodobé problémy. Ale ty zde nemá smysl vyjmenovávat, protože jsou opravdu krátkodobé a naprosto nepodstatné. Žádný významný problém tu nevidím.

Související odkazy

27.6.2013


Zpět