Co je Mensa gymnázium (dříve Osmileté gymnázium Buďánka)

Marcela Fatrová

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. vzniklo v roce 1993 z podnětu rodičů, většinou členů Mensy ČR. Jejich snahou bylo zajistit vzdělání dětem, které se díky svým schopnostem vymykají běžnému standardu a které potřebují větší péči.


Posláním školy je tedy poskytovat úplné všeobecné středoškolské vzdělání gymnaziálního typu intelektově nadprůměrným dětem s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Jednou z hlavních zásad gymnázia je respektování individuálních potřeb a předpokladů každého studenta. Studentům je umožněna vysoká profilace pomocí volitelných předmětů, zejména v septimě a oktávě (povinně mají SVP), které jsou chápány jako příprava na maturitu a další studium. Výuka řady předmětů probíhá ve smíšených skupinách podle vyspělosti studentů tak, aby student vždy pracoval ve skupině, jejíž tempo a úroveň nejlépe odpovídá jeho schopnostem. Některé obory jsou vyučovány přímo na katedrách vysokých škol vysokoškolskými profesory nebo vědeckými pracovníky na jejich pracovištích. Zřizovatelem školy je přímo Mensa ČR, která tímto činem drží prim mezi všemi světovými Mensami.

Související odkazy

9.7.2008


Zpět