Úkoly pro děti a rodiče - tentokrát hry na téma zvířátka

Hana Plachá

Jakým způsobem se snažíme o to, aby se maximálně propojila účast rodiny a školy na vzdělávání dítěte v tom správném směru? Jednou z možností jsou námi realizované pravidelné „Úkoly pro děti a rodiče“, které systematicky rozvíjejí dané téma probírané v mateřské škole, dávají rodičům tzv. pomocnou ruku při cestě za dosahováním jednotlivých kompetencí dítěte potřebných pro další život a prohlubují informovanost laické veřejnosti o koncepci předškolního vzdělávání. Důležitým momentem je také v nemalé míře obohacení výuky v mateřské škole právě propojením znalostí, zkušeností a dovedností, které přicházejí „zvenčí“.


Téma, které je pomocí „Úkolu pro děti a rodiče“ rozvíjeno, je vždy motivováno činnostmi probíhajícími v denních vzdělávacích činnostech a rodiče dostávají na e-mail dítěte elektronickou formou zadání. Pokud nepřichází impuls ze strany aktivity dítěte… „Maminko, tatínku, já bych chtěl už dělat něco pro děti nebo já chci taky přinést do třídy moji vlastní hru…“ apod., zadání zůstává nepoužité v e-mailové schránce a nikdo se nezlobí. Pokud rodina nemá energii podílet se na rozšiřující aktivitě pro školu, mají své kroužky či jiný program, nic se neděje… tyto úkoly jsou zcela dobrovolné. Dle zkušeností však děti s potenciálem mimořádného nadání navštěvující naši třídu rodiče téměř vždy ke spolupráci na aktivitě spojené s realizací úkolů „donutí“ wink. Jako příklad uvádím znění úkolu k tématu „Jak se chystají zvířátka na podzim“tak, jak jej obdrží rodiče.

ÚKOL PRO DĚTI A RODIČE

TÉMA: „ZVÍŘÁTKA NA PODZIM“

(ptáci, zvířátka v lese, jak se chystají na zimu, vysoká zvěř, drobný hmyz a jiné)

V rámci rozšířené vzdělávací nabídky pro integrované děti s potenciálem MRN zařazené do třídy Včelky ve školním roce 2013-2014 a skupinu dětí s odkladem školní docházky na základě zájmu dětí i rodičů.

ŘÍJEN

Vypracovala Bc. Hana Plachá

Veškerá výchovně vzdělávací práce je v souladu s plněním stanovených dílčích vzdělávacích cílů za účelem dosažení jednotlivých konkretizovaných očekávaných výstupů dle TVP tvořeného pro skupinovou integraci.

ZADÁNÍ A TROCHA TEORIE

Aneb proč to vlastně děláme…?

1. Děti ve spolupráci se svými rodiči prohloubí právě probírané téma, kterým se budou po dobu několika týdnů zabývat v mateřské škole. Společně jej rozpracují dle svého vlastního uvážení a individuálních možností (pokud možno za co nejužší spolupráce rodičů s dětmi).

PODOBLAST „komunikace s dospělým“

= KV= Co by dítě mělo zpravidla dokázat = obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.

Tady se, vážení rodičové, pokud možno přimlouvám za reálné, opravdové zážitky při získávání poznatků a při realizaci výtvorů dětí. Nic není špatně!!!!!! Nechte tudíž svým ratolestem popustit fantazii a zkuste jim natolik důvěřovat, aby jejich konečná verze byla jim srozumitelná a možná tím pádem bližší jejich vrstevníkům… i když si budete možná myslet, že není úplně dokonalá. Buďte pouze připraveni dítěti pomoci a poskytnout onu potřebnou radu.

Tímto úkolem budete rozvíjet tolik potřebné poznávací schopnosti vašich dětí.

PODOBLAST „VNÍMÁNÍ“

Dle teorie se budete snažit o tohle… vytvořit s vaším šikulou potřebný materiál pro nás všechny ostatní za účelem

= KV =

rozpoznat odlišnosti v detailech

(např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)

laicky řečeno….

2. V měsíci říjnu se budete pokoušet vytvořit takovou HRU pro nás ostatní.

Příkladem je jednoduché puzzle (vaše dítě nakreslí obrázek zvířátka žijícího v lese na pevný papír a vy jej společně rozstříháte na několik částí).

Nebo jednoduchý labyrint lze také pomocí nalepení výstřižků z časopisu, živých plodů, listí, či nakreslených obrázků může dítě vytvořit cestičku, kterou se zvířátko dostane např. do krmelce či ke stromu apod.

Další alternativou může být vámi tvořené pexeso…… není bezpodmínečně nutné papírové - může se jednat o skládačku, co k sobě patří? (zvíře a jeho mládě, místo, ve kterém žije, vymalovaný obrázek a jeho pouhý obrys.

Možností je nepřeberné množství a i my, pedagogové rozvíjející vaše děti budeme velmi rádi za jiný, „Váš“ pohled.

NIKDO NEJSME DOKONALÝ

Dle předešlých zkušeností vím, že mezi Vámi je spousta nápadů, možností a nevyužitého potenciálu, a proto se velmi těším na Vámi stvořené obohacení naší výuky, vzdělávání vašich dětí navzájem a za to vše Vám předem velmi děkuji.

Zkuste sjednotit vámi získané, dostupné a zajímavé informace o tomto tématu - např. zážitky z lesa, příběhy, co jste si s dětmi vyprávěli, poznatky od blízkých osob, své vlastní zkušenosti, vtipné či kulinářské, ať už jsou jakékoliv a dát je do podoby tištěné či stačí poslat na moji adresu, zasvětit vaše dítě do dané problematiky, a vaše dítě vše bude moci prezentovat (převyprávět) ostatním dětem u tabule.

Všechno toto úsilí směřuje již na základě zkušeností k posunu v oblasti schopnosti umět se projevit, říct nahlas před někým právě to, co vím, mít zdravé sebevědomí, podělit se s tím, co jsem vytvořil a co umím, také s ostatními.

(Jednou půjdou vaše děti před tabuli ve škole, budou mít žádat o práci a projevit své schopnosti v životě, proto se zkoušíme již teď dostat na této cestě co nejdál.)

Na druhé straně také chceme společně rozvíjet schopnost umět vyslechnout a akceptovat přítomnost jiných šikovných kamarádů, přijít na kloub záhadě, kterou jsem nevymyslel zrovna já a umět ocenit snahu a umění ostatních vrstevníků.

Velmi se těšíme na vaše „práce“, materiály, a přejeme vám krásné společné chvíle s Vašimi skvělými dětmi!!!!

Realizace tohoto tématu je součástí fotogalerie (připojena níže).

Bc. Hana Plachá

Související odkazy

8.1.2014

Klíčová slova: NTC učení, rodiče, nadané dítě, předškolní vzdělávání

Jak realizujeme úkoly pro děti a rodiče - tentokrát hry tvořené na téma zvířátka (MŠ Veselá školka Šumperk)
8.1.2014 Hana Plachá
taková hra se potom hraje o poznání raději......když přesně vím, kde jsem to místo s rodiči vyfotila, jak jsem ji společně s tátou a mámou lepila...tvrdí dětem Valentýnka
taková hra se potom hraje o poznání raději......když přesně vím, kde jsem to místo s rodiči vyfotila, jak jsem ji společně s tátou a mámou lepila...tvrdí dětem Valentýnka
Tohle je hra Terezky, nejen obyčejné puzzle... můžu si složit tvou hru? ptá se Adam
Tohle je hra Terezky, nejen obyčejné puzzle... můžu si složit tvou hru? ptá se Adam
A vysvětlíš pravidla i nám?
A vysvětlíš pravidla i nám?
zvláštní pravidla zná opravdu pouze autor....proto je pro ostatní děti v této fázi velmi důležitý
zvláštní pravidla zná opravdu pouze autor....proto je pro ostatní děti v této fázi velmi důležitý
...a toto je moje hra
...a toto je moje hra
Stelinčina hra se zvláštními pravidly
Stelinčina hra se zvláštními pravidly
vysvětlím vám děti,jak se muje hra hraje, sama jsem ji vytvořila
vysvětlím vám děti,jak se muje hra hraje, sama jsem ji vytvořila
je třeba dávat velký pozor a hlavně spolupracovat a akceptovat svého vrstevníka, který je autorem pravidel
je třeba dávat velký pozor a hlavně spolupracovat a akceptovat svého vrstevníka, který je autorem pravidel
čtyřletý Honzík jako kouč?.... Jde přece o jeho tajemnou skládačku
čtyřletý Honzík jako kouč?.... Jde přece o jeho tajemnou skládačku
není to nic jednoduchého, ale výzva s podtitulkem....moje hra je strašně obtížná, tu nezvládnete složit...funguje jko hnací motor
není to nic jednoduchého, ale výzva s podtitulkem....moje hra je strašně obtížná, tu nezvládnete složit...funguje jko hnací motor
....A je to!!!!...
....A je to!!!!...
Kam paří to správné zvířátko? Tohle vymyslela Nikolka s tatínkem.....
Kam paří to správné zvířátko? Tohle vymyslela Nikolka s tatínkem.....
sova do krmelce?... to snad ne, zkus to znovu......
sova do krmelce?... to snad ne, zkus to znovu......
Spoj zvířátko s jeho potravou...
Spoj zvířátko s jeho potravou...
Něco jako zvířátko nezlob se? No uvidíme, poradí nám Jiřík
Něco jako zvířátko nezlob se? No uvidíme, poradí nám Jiřík
Marečkovo kouzelné pexeso
Marečkovo kouzelné pexeso
Vašík vystřihoval, s maminkou omaloval a teď na něj děti koukají jako na nadpozemskou bytost všímáte?
Vašík vystřihoval, s maminkou omaloval a teď na něj děti koukají jako na nadpozemskou bytost všímáte?
Není divu, vysvětluje svoují hru........
Není divu, vysvětluje svoují hru........
a teď si jí Vašíku můžu zahrát?...funguje to jako magie...chtějí všichni
a teď si jí Vašíku můžu zahrát?...funguje to jako magie...chtějí všichni
Adame vydrž, Nelinka ti popíše jak na to......
Adame vydrž, Nelinka ti popíše jak na to......
že by se nedařilo Vašíku? No každého hra je jiná......
že by se nedařilo Vašíku? No každého hra je jiná......
a radost z výsledku je veliká
a radost z výsledku je veliká
Mareček maloval, starší bráška psal jména zvířat, tatínek kopíroval a maminka laminovala...prý krásný víkend říká Mareček, který sklízí nečekaný úspěch u dětí s jeho kouzelnou hrou
Mareček maloval, starší bráška psal jména zvířat, tatínek kopíroval a maminka laminovala...prý krásný víkend říká Mareček, který sklízí nečekaný úspěch u dětí s jeho kouzelnou hrou
řazení od největšího k nejmenšímu, kde kdo bydlí a co vás ještě napadne............
řazení od největšího k nejmenšímu, kde kdo bydlí a co vás ještě napadne............


Zpět