Ohlasy na konferenci Mensa pro rozvoj nadání – listopad 2014

Lenka Šnajdrová

Ve středu 19. listopadu 2014 proběhla v Prostějově další konference Mensa pro rozvoj nadání. Přečtěte si ohlasy účastníků na tuto akci.


Pěkné prostředí, pestrý program, skvělá organizace, pěkná nabídka prodejní literatury a pomůcek.

Pavla Mudrová
ZŠ Česká Ves, okr. Jeseník


  • kvalitní nabídka knih, her, ...
  • zajímavé profesionální, inspirující, pestrý program
  • pěkné prostředí Národního domu, kvalitní catering-přestávky
  • studený oběd = zodpovědnost kuchyně

Silvia Svobodová
ZŠ Česká Ves, okr. Jeseník


Konference byla velice dobře připravena, přednášející úžasní. Škoda, že blok MŠ byl hodně rušen.

Jaroslava Večeřová
Statutární město Olomouc


Velká spokojenost, poznatky shrnu na školním webu – www.kvetnak.cz (viz také reportáž z konference).

Danuše Kunovjánková
ZŠ Květnového vítězství, Praha


Byla jsem letos na konferenci poprvé - s náplní, obsahem i řečníky jsem byla spokojená, tzn.nenapadá mě nic zásadního na doplnění.

Výborná organizovanost a informovanost. Zajímavá, inspirativní a praktická těmata přednášek.

Miriam Janyšková
rodič


Při přednáškách v odpoledním programu bych uvítala spíš konkrétní ukázky z praxe (např. jedno téma detailněji rozpracované) než teoretické zaměření a pouze výčet námětů.

Magdaléna Koukalová
ZŠ Zachar, Kroměříž

Příklady organizačních forem výuky nadaných dětí v ZŠ, zkušenosti vertikální akcelerace výuky, vzdělávání dle IVP obohacení, rozšíření učiva... Jako celek hodnotím výborně!

Ivana Dušková
Prostějov, Poradenské zařízení - PPP


Více rozšířit nabídku MŠ, přišlo mi, že je program bohatší pro ZŠ. Skvělá organizace.

Pavla Míčková
MŠ Frýdek-Místek


Mám zájem na zlepšení podmínek v MŠ i v oblasti ( a to především) nových postupů a přístupů při práci s dětmi.

Přednášky byly velmi zajímavé a přínosné. Nutí mne k zamyšlení, co mohu ve své pracovní oblasti a na své pozici vylepšit- změnit, ovlivnit. Děkuji.


Při důrazu na vývoj dítěte od 3 let je nutné iniciovat na MŠMT podporu předškolní výchovy v MŠ - zvýšení kapacit MŠ - aby jí mohly navštěvovat všechny děti. Dostatečně podpořit a ohodnotit práci v MŠ, pořádat vzdělávací akce pro pedagogy MŠ. Bez zásadní podpory z MŠMT nelze očekávat, že dojde ke změnám. V mnohých MŠ stále přetrvávají staré metody – nejde o spolupráci pedagog + dítě + rodina.

Blanka Halovnová
pracovnice odboru školství MMOL se zaměřením na MŠ


Opět - již potřetí - u mě naprostá spokojenost

Romana Poloprutská
rodič + vedoucí KND


Psychologické přednášky Teorie nadání, přednášky o moderních trendech v Evropě a světě! Příklady dobré praxe.

Martin Konečný
Mensa gymnázium, Praha


Jsem vždy s konferencí velmi spokojená. Děkuji.
Gabriela Janáčiková
ZŠ Česká Ves, okr. Jeseník

Související odkazy

28.11.2014


Zpět