Nadace The Kellner Family Foundation podpoří 57 studentů na nejlepších univerzitách světa

Jitka Tkadlecová

University of Oxford, University of Cambrige, Yale College či Massachusetts Institute of Technology (MIT) – i na takové univerzity zamířili studenti, kteří získali stipendia v rámci projektu UNIVERZITY, který již šestým rokem organizuje Nadace The Kellner Family Foundation. Převážně na zahraničních univerzitách může v novém akademickém roce díky stipendiím Nadace studovat 57 studentů z České republiky.


Z projektu UNIVERZITY poskytuje Nadace stipendia těm studentům, kteří dosahují výborných akademických výsledků, avšak složité sociální zázemí jim komplikuje přístup ke kvalitnímu vzdělání. Na stipendia z tohoto projektu poskytne letos Nadace The Kellner Family Foundation přibližně 11 mil. Kč.

„O stipendium z projektu UNIVERZITY žádá každoročně řádově stovka českých studentů. Každý z nich dosahuje výjimečných studijních výsledků, každý z nich má odhodlání patřit ve zvoleném oboru studia ke špičce. Výběr šestnácti studentů, kteří byli letos do projektu nově přijati, proto nebyl vůbec snadný,“ uvádí PhDr. Hana Halfarová, ředitelka projektů UNIVERZITY a Open Gate v Nadaci The Kellner Family Foundation. Finanční příspěvek nadace ale většinou není jediným zdrojem na pokrytí nákladů spojených se studiem.

„Studenti získají nejen dobré vzdělání, ale i cennou zkušenost se životem v zahraničí. Nejčastěji míří na univerzity ve Velké Británii, USA, Německu, Nizozemí a v dalších zemích; někteří pokračují ve studiu v České republice,“ dodává Hana Halfarová. Velmi různé jsou i zvolené obory studií. Studenti volí matematiku a fyziku, chemii, ekonomii a právo, žurnalistiku, politologii, ale i umělecké obory, například grafiku či hru na hudební nástroj.

Žádost o grant z tohoto projektu předkládají uchazeči správní radě nadace do konce května každého roku.

Žádost by měla obsahovat dosavadní studijní i jiné akademické úspěchy, potvrzení o jazykových znalostech formou absolvovaných zkoušek, doporučení od osoby podílející se na akademickém nebo uměleckém rozvoji žadatele, informace o vysoké škole nebo univerzitě, esej na téma plánů do budoucna a dokumenty dokládající žadatelovu současnou finanční situaci. Velký důraz je kladen rovněž na tzv. dobrovolnictví, tedy práci studenta pro jeho okolí i celou společnost.

setkání studentů, kteří jsou zapojeni do projektu Univerzity Nadace The Kellner Family Foundation (foto: Jitka Tkadlecová)

Související odkazy

8.12.2014


Zpět